Uhanalaisille taimenille ja lohille tuhannen kutupesän projekti 2021-2026


Asiallinen vaelluskalojen elvyttäminen lähtee siitä että tunnetaan kalaston ja sen elinympäristön nykytila ja olosuhteet riittävän hyvin. Tähän kokonaisuuteen vaikuttaa monia eri asioita. Jos haluaa vaikuttavaa elvyttämistä, pitää tuntea elinkierron pullonkaulat.
Seuranta ja elvyttäminen täydentävät olennaisesti toisiaan.

Nykyolosuhteissa taimenen suurin kuolleisuus tapahtuu mäti- ja pienpoikasvaiheen aikana. Heikentyneissä elinympäristöissä kuolleisuus korostuu helposti merkittävästi. 1000 kutupesä -projektissa vaelluskalojen kutu- ja pienpoikasympäristöille tehdään rakenteelliset korjaukset – ja parannukset perinteiseen elvyttämiseen nähden kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti. Vaikuttavassa elvyttämisessä olennaista on kutualueiden pohjat, niiden virtausolot sekä alkukauden pienpoikasympäristöt – ja näihin tehtävät hienosäädöt. Kaikki olennainen tapahtuu normaalisti ennen juhannusta.

Vaikuttava elvyttäminen on seurannan ja täsmäkorjausten prosessi – ennemmin kuin yksittäisiä kertatoimenpiteitä.

Perinteisillä menetelmillä kunnostettuna koskien poikastiheydet ovat keskimäärin tuplaantuneet, jääden alle 10 poikaseen / 100 m2. Tässä hankkeessa uusilla kunnostusmenetelmillä tehdään rakenteellisia korjauksia elinkierron alkuvaiheen tärkeimpiin ympäristöihin, eli soraikoille sekä alkukauden pienpoikasympäristöihin, jossa muuten olisi monesti hyvin korkea kuolleisuus. Alkukauden pienpoikasympäristöt on opittu ymmärtämään, alkukauden pienpoikasseurannan myötä. Kirjallisuus ei tunne alkukauden pienpoikashabitaattia, eikä sitä siksi ole kunnostuksissa perinteisesti ymmärretty, eikä osattu tehdä. Kun soraikot ja pienpoikasympäristöt tehdään osaamisella voidaan kohteissa poikasmäärät perinteisen kaksinkertaistumisen sijaan saada parannettua 5-10 kertaisiksi, eli merkittävän vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Asiallisesti korjatussa ensimmäisen kesän habitaatissa taimenten tiheys on 50-100 poikasta /100 m2, tai enemmän.

Vaelluskalajärjestöt haastavat kunnat, yritykset ja yhteisöt mukaan tekemään vaikuttavaa virtavesien ja vaelluskalojen elvyttämiseen.

KOKO SUOMEN HAASTE: Kuinka monta kutupesää tuntemiltasi vesiltä löytyy – voisi löytyä?

Kiinnostuitko?

Ota meihin yhteyttä missä tahansa kysymyksessä.

Henrik Kettunen, 1000kutupesää -projekti / väitöskirjatutkija
Puhelin: +358 50 594 9725
Sähköposti: henrik.kettunen@vaelluskala.net