Taimenkartta

Työkaluksi vaelluskalapitoisten virtavesien kartoituksiin, seurantaan ja elvyttämiseen.

Mitä tänään tutkittaisiin? Hyviä vai huonoja kohteita? Kohteita, joista kaivattaisiin lisää tietoa? Vai kenties puroja, joissa puroaktiivit ovat saaneet hienoja tuloksia aikaiseksi?

Taimenkartta.fi Löydä tiedossa olevat taimenvedet ja täydennä puuttuvaa tietoa

Mitä taimenkartta on – ja mitä se ei ole
Taimenkartta pyrkii kannustamaan seurantaan, verkostoitumiseen vesiluonnon ja vaelluskalakantojen elvyttämisen edistämiseksi. Lue lisää ›
Tieto taimenvesistä - uhka vai mahdollisuus?
Tietoisuus ja tieto yleisellä kalavesien heikosta tilasta ei ole kenellekään uutinen. Sen sijaan jos tiedostaisimme paremmin kalavesien konkreettiset heikot lenkit, voidaan täsmätiedolla tehdä parannuksia. Lue lisää ›
Ilmoita pienpoikashavainnot
Tavoitteena on laskea kuinka paljon vaelluskalojen pienpoikasia on kuluvan vuoden aikana kuoriutunut virtavesien kutusoraikoista. Kartalta näet jo tehdyt havainnot. Ilmoita havainto ›