Vapaaehtoisten tekemä vaelluskalojen kututarkkailu ja -soraikkoseuranta tehostaa uhanalaisten kalojen elvyttämistä

LEHDISTÖTIEDOTE

Julkaisuvapaa: 9.1.2020

Vapaaehtoisten tekemä vaelluskalojen kututarkkailu ja -soraikkoseuranta tehostaa uhanalaisten kalojen elvyttämistä

Kalatutkijat ovat virtavesiä sähkökoekalastamalla keränneet tietoa uhanalaisten vaelluskalojen poikastiheyksistä. Tämä menetelmä kertoo koealan poikasmäärät tutkimushetkellä, mutta ei esim. vaelluskalojen tilaan vaikuttavista taustatekijöistä, kutusoraikoista, ei kutemisesta, eikä virtavesien kunnostuksen mahdollisuuksista. Vaelluskaloista tarvitaan parempi kokonaiskuva, ja se saadaan monipuolistamalla ja laajentamalla seurantaa, sekä kohdentamalla seuranta paremmin kalakantojen elvyttämiseen pyrkiväksi. Tuottavuuden haasteet ja mahdollisuudet tulee osata tunnistaa.

Taimen on Suomessa tyypillisin ja laajimmalle levinnyt vaelluskala. Suomesta löytyy runsaasti virtavesiä ja järviä, jotka toimivat taimenten kutualueina tai elinympäristöinä. Taimen viihtyy parhaiten muikkujärvissä, sekä helteilläkin viileinä pysyvissä virtavesissä.

Koekalastuksia tekeviä kalatutkijoita löytyy Suomesta varsin rajallinen määrä. Seurannan ja elvyttämisen tarpeessa olevia isompia koskivesiä löytyy maastamme tuhansia. Kalojen kutualueina potentiaalisia purovesiäkin maastamme löytyy yli 100 000 kilometriä. Kalatutkijat kykenevät koekalastuksillaan tekemään vain kevyen pintaraapaisun. Vaelluskalojen elvyttämiseen tähtäävä monipuolisempi ja kattavampi seuranta on mahdollista paikallisia vapaaehtoisia osallistamalla. Paikallisia asukkaita, omistajia ja kalastusharrastajia tullaan kannustamaan ja kouluttautumaan vaelluskalavesien elvyttämistä tukevaan seurantaan.

Paras kokonaiskuva vaelluskalavesien, kalakantojen olosuhteista ja mahdollisuuksista saadaan kun kalatutkijoiden sekä paikallisten vapaaehtoisten tekemät seurantatiedot kerätään yhteen. Aiemmin taimenhavaintoja on salakalastusriskin takia salattu. Tämä on aiemmin toiminut myös seurannan jarruna. Uhanalaisilla taimenille saatiin viime vuonna tuhansien euroja korvausarvo, minkä salakalastajat joutuu kiinni jäädessään maksamaan. Salakalastusta ei enää pidetä niin ongelmallisena asiana kuin mitä se on aiemmin ollut. Kalojen heikentyneet elinympäristöt ja vaellusesteet ovat erittäin uhanalaisille taimenille merkittävästi suurempi haaste kuin satunnainen salakalastus. Isossa kuvassa ja pitkällä tähtäimellä julkisuus elvyttää uhanalaisia vaelluskaloja paremmin kuin salaaminen.

Vaelluskalojen seurantaa varten on avattu tietotyökalu nettiin os www.taimenkartta.fi. Sivusto tekee samalla myös suomalaisten virtavesiä tutuksi. Taimenkartta.fi -palvelulla pyritään visualisoimaan taimenkantojen keskeisimmät kutualueet, kunnostus- ja kalastuskohteet, purot, kosket, tärkeimmät järvi- ja merialueet, mutta myös vaellusesteet.

Lisätietoja: Henrik Kettunen, Vaelluskala ry, p. 050-5949725

Haku

Mitä tänään tutkittaisiin? Perehdy taimenen tilaan esimerkiksi seuraavien listauksien kautta:

Taimenkartta somessa