Helsinki hakee käytännössä lupaa Vanhankaupunginkosken länsihaaran padon kuivattamiselle

Helsinki kaupungin vesilupahakemuksessa toki puhutaan Vanhankaupunginkosken ”itähaaran kunnostus”. Jos lupa myönnetään tarkoittaa se länsihaaran padon kuivattamista. Vantaanjoen suun ongelmat on länsihaarassa, mikä tarkoittaa että myös ratkaisut pitää tehdä länsihaarassa. Ei itähaaran mylläys ratkaise mitään. Siitä aiheutuu mitä ilmeisimmin lähinnä ongelmia.

Länsihaaran pato on rakennettu lupaehtojen vastaisesti, se on rapistunut, eikä sille ole koskaan tehty perustellista kuntokartoitusta. Mitä ilmeisimmin padon korjauttaminen saattaa helposti maksaa 5-10 miljoonaa. Näin on kuulemma asiaa arvioitu kaupungin sisällä. Itähaaran mylläämistä on perusteltu sillä että on halvempi kuin padon purkaminen. Kuitenkaan patoon liittyvää omistuksesta ei ole yksimielisyyttä, eikä siitä ole kannettu vastuuta. Itähaaran mylläämisessä ei ole mitään hyötyä, se varmuudella ei edistä kalojen nousua, ja taatusti kuivattaa länsihaaran padon, ja kiihdyttää padon rapistumista. Helsingin kaupunki ja HSY ovat keskenään kirjelmöineet ja yrittäneet löytää yksimielisyyttä siitä että kenelle kuuluu padon korjausvastuu, ilman että ovat saaneet siitä sopua.

 
Miksi koko jokisuuta ei voida suunnitella kokonaisuutena, löytää ratkaisu padon vastuuasioihin ja ratkaista asia vastuullisesti?
 
HS kirjoitti helmikuussa aiheesta selventävän jutun
 
Lupahakemukksen kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 11.8.–17.9.2021 ja löytyvät os.
 

Asiaan kannattaa ottaa kantaa, ja vastustaa itähaaran kunnostamista, ja vaatia länsihaaran asioiden korjaamista, padon lupaehdon täyttämistä, padon kuntokartoittamista. Kunnollista padon kuntokartoitusta ei voi tehdä muuta kuin kuivattamalla länsihaara. Tällaista selvitystä padon korjaustarpeista ei ole koskaan tehty. Jos sellainen tehtäisiin, selviäisi padon korjaamisen kustannukset. On ilmeistä että hinta on hyvin suolainen, eikä sellaiseen löydy rahaa. Mitä ilmeisimmin on kokonaisuuden kannalta fiksuinta hakea kaloille nousuratkaisu länsihaarassa ja palauttaa länsihaaran koski siten että niska tulisi heti Viikintien yläpuolelle ja jakaa sopivasti virran jatkossa sekä itäiseen että läntiseen haaraa. Patorakenteiden reunat voisi hyvin säilyttää, kuten Tikkurilankoskessa. Tällainen ratkaisu ei ole kohtuuttoman kallis, eikä kuivata jokea, ja säilyttää keskeisiltä osin myös teollisen kulttuuriympäristön arvot, paremmin kuin padon kuivattaminen.

Lisätietoja: https://taimenkartta.fi/kohteet/vanhankaupunginkoski-helsinki-suomi-vanhankaupunginkoski-vantaanjoki/

Kuvernöörin päätös_11081882

Kuvernöörin päätös_19031873

Haku

Mitä tänään tutkittaisiin? Perehdy taimenen tilaan esimerkiksi seuraavien listauksien kautta:

Taimenkartta somessa