Lappväärtin – Isojoki

Isojoki on noin 75 km pitkä. Vesistö virtaa Kristiinankaupungin, Teuvan, Kauhajoen sekä Honkajoen alueilla. Valuma-alue pinta-ala on 1 089 neliökilometriä. Joki saa latvoilta alkunsa Isojoen ja Kauhajoen rajalla sijaitsevalta Lauhavuoren alueelta. Lauhavuorella sijaitsee mm. Lauhavuoren kansallispuisto, joka on tunnettu lähteistään. Lauhavuoren alkulähteet ovat n 100 metriä merenpinnan yläpuolella.

”Isojoen vuotuiseksi taimenen vaelluspoikastuotannoksi arvioitiin 1970-luvulla noin 5 000 smolttia. 2000-luvun alussa vuosituotannoksi arvioitiin sähkökalastustulosten perusteella 1 500-2 000 smolttia. Joen nykyistä tuotantoa ei ole tarkemmin arvioitu, mutta se lienee 2000-luvun alun tasolla. Pääsyy alhaiseen poikastuotantoon ja sen vaihteluun on jokeen pyrkivien emokalojen vähäinen määrä ja vuosittain vaihtelevat nousumahdollisuudet alajuoksun osittaisten vaellusesteiden ohi.” Lähde: Itämeren meritaimenen vesistökohtaiset elvytys- ja hoitosuunnitelmat

Syksyisin kudulle nousevia taimenia on kalatieseurannan perusteella arviota 1000 emoa. Osa nousijoista lienee istukkaita. Istukkaiden ja luonnontaimenten suhteesta ei ole tietoa. Jonkun arvion mukaan suhde olisi noin 50/50.

”Viime vuosina myös Isojoen sivujoki Karijoki on otettu EteläPohjanmaan ELY-keskuksen toimesta mukaan vuosittain tehtävään poikastiheysseurantaan. Vuosina 2019–2020 Isojoella toteutettiin nousutaimenten radiolähetinseuranta sekä vaelluspoikasten määrän arviointi vaelluspoikaspyydyksellä osana Freshabit-hanketta. Telemetriaseurannassa taimenten todettiin nousevan erityisesti pääuoman keskiosissa, Karijoessa ja Heikkilänjoessa sijaitseville lisääntymisalueille. Vaelluspoikaspyynnin perusteella Isojoen vesistöalueelta lähti vuosittain 6 000–7 000 vaelluspoikasta. Seurantaa on tehty yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Isojoesta on pyrkimys saada nk. indeksijoki, jonka poikastuotanto ja emokalamäärät pystyttäisiin arvioimaan mahdollisimman tarkasti.” Lähde: LUKE

Muualla aiheesta

Itämeren meritaimenen vesistökohtaiset elvytys- ja hoitosuunnitelmat

Isojoki – wikipedia

Taimenatlas

Kerro ajatuksesi kohteesta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *