Rokkalanjoki, Mikkeli

Rokkalanjoki on yksi Mikkelin kaupunkijokien ennallistamishankkeen kohteista. Hankkeella pyritään palauttamaan taimen takaisin kunnostamalla taimenen lisääntymis- ja poikasalueiksi, sekä avaamalla kalojen kulkemisen turhat esteet.

Taimenen lisääntymisalueiden kunnostussuunnittelu on jo aloitettu. Hankkeessa ovat mukana Mikkelin kaupunki, Mikkeli–Luonterin kalatalousalue, ELY-keskuksen vesi- ja kalatalousviranomainen, Saimaan lohikalojen ystävät -yhdistys sekä Lumme energia.

Rokkalanjoen mylly- ja voimalaitospadon yhteydessä aiemmin toiminut voimalaitosta & myllyä ei ole enää ole käytössä. Tämä pato ja sen yläpuoleinen toinen pato estää tällä hetkellä taimenten liikkumisen Ukonveden ruokailualueiden ja lisääntymisalueiden välillä. Nousureitin avautuminen taimenille olisi iso asia. Yläpuoleiset koskivedet soveltuisivat jo nykyisellään kohtuullisen hyvin taimenen lisääntymis- ja poikasalueeksi. Koskialueiden täydennyskunnostus parantaisivat taimenten viihtymistä ja lisääntymistä alueella.

Hankkeen on tarkoitus jatkua vuoteen 2024 saakka. Talvella 2020 koskivesiin tehtiin mäti-istutuksia.

Muualla aiheesta

Urpolanjoki sai oman taimenkannan – Järvitaimenen matka alkaa pienestä pahvirasiasta

Patojen raivaus tuo taimenia kaupunkijokiin – Mikkeli hakee vesitalousluvat kahden turhan padon purkamiseen

Uhanalainen taimen saattaa kutea tulevaisuudessa Mikkelin keskustan joissa