Varesjoki, Kiikala

Varesjoki on noin 13 km pitkä uoma. Joki saa alkunsa Varesjärvestä, laskee Aneriojärveen. Joki kuuluu Kiskonjoen vesistöön. Joki virtaa noin 20 metriä syvässä puronotkossa, lähteiden, lähteikköjen ja vanhan metsän ympäröimänä. Varesjoen tai sen sivuhaaraa on perustettu luonnonsuojelualueeksi yhteensä 7 kilometrin matkalta. Joki on hyvin lähdepitoista ja monilta osin luontoarvoiltaan merkittävää aluetta. Suojellut alueet on joko soidensuojelu- tai vanhojen metsien suojeluohjelmassa, ja ovat Hyyppärän harjualueen Natura 2000 -kohde.

Puro on kiinnostava kohde siltä osin että tässä näkee kuinka paljon luonnontilaisessa vanhan metsän purokohteessa voi olla puuta, ja miltä se silloin näyttää. Puron keskivaiheella on yksi kohta josta uomaan tulee paljon hiekkaa. Tämä alapuolella uoma pohja on pahoin hiekottuneempi. Yläpuolella uoma on syvempi ja tummempi.

Kalimankorventien sillan kohdalla on vanha pato jossa on noin 3 metrin pudotus, ja estää taimenten nousemisen. Padon alapuoleiselta koskialueilta löytyy runsaasti soraa, ja ilmeisesti myös taimenten kutualueita.

Muualla aiheesta

Hyyppäränharjun yhteistoimintaverkosto

Kerro ajatuksesi kohteesta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *