Voikoski & vesivoimala, Mäntyharjun reitti

Voikoski on Mäntyharjun reitin alaosalla, lyhyehkö reittikoski Sarkaveden ja Vuohijärven välissä aivan Mäntyharjun rajalla. Vuohijärvi on erittäin tuottoisa muikkujärvi, missä taimenet kasvavat erinomaisen hyvin. Monet reitin ylemmiltä koskivesiltä peräisin olevat taimenet vaeltavat kyllä alas, vaan eivät pääse Voikoskesta ainakaan ylös. Ja jos tarkkoja ollaan, niin Voikoskessa oleva voimala pyörii francis-turbiineilla. Tämä on sellaista vanhempaa turbiinityyppiä, joka aiheuttaa turbiinien kautta laskeutuville kaloille hyvin ison kuolleisuuden.

Oy Woikoski Ab:llä on ollut koskessa 0,3 MW:n vesivoimalaitos jo yli 100 vuoden ajan. Voikoski on yksi valtioneuvoston hyväksymän kalatiestrategian kärkikohteista. Jo vuonna 1923 yhtiö velvoitettiin rakentamaan padon yhteyteen kalatie. Sellaista ei ole kuitenkaan tähän mennessä rakennettu. Woikoski on kaavaillut koskeen uutta pienvoimalaa. Tämä on käynnistänyt oikeusprosessit ja nostanut kalatieasian pöydälle.

”Voikosken voimalaitokselle on määrätty kalatievelvoite Itä-Suomen aluehallintoviraston 11.5.2015 antamassa päätöksessä84, jonka kalataloudellisia velvoitteita koskevat lupamääräykset Vaasan hallinto-oikeus on 13.9.2016 antamallaan päätöksellä85 pysyttänyt. Sittemmin asiasta on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka ei ole antanut päätöstään selvityksen valmistumiseen mennessä (7.4.2017). Aluehallintovirasto on 11.5.2015 antamassaan päätöksessä velvoittanut luvan saajan rakentamaan kalatien uuden voimalaitosyksikön viereen ja ottamaan kalatien käyttöön samanaikaisesti uuden voimalaitosyksikön kanssa. Lisäksi luvan saajan on pidettävä kalatie tarkoitustaan vastaavassa kunnossa. Lisäksi luvan saajalle on määrätty tarkkailuvelvoite, jonka mukaan kalatien toimivuutta on tarkkailtava viiden vuoden ajan kalatien valmistumisesta Pohjois-Savon ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla.” Lähde: ELY:n pienvesivoimaselvitys.

Aiheesta muualla

Selvitys Suomen alle 5 MW vesivoimalaitosten sekä niihin välittömästi liittyvien säännöstelyhankkeiden vesilain mukaisten lupien kalatalousvelvoitteista

Kansallinen kalatiestrategia

Kalatie olisi viimein hyvä saada

Voikosken voimalaitokselle viiden miljoonan euron investointi (4.3.2014)

Wikipedia: Mäntyharjun reitti

http://woikoski.fi/

Kerro ajatuksesi kohteesta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *