Taimenkartta pyrkii kannustamaan seurantaan, verkostoitumiseen vesiluonnon ja vaelluskalakantojen elvyttämisen edistämiseksi. Keskiöön pyrimme laittamaan kalavedet, niiden olosuhteet, kalat ja parantamisen mahdollisuudet. Haluamme koota tietoja asioiden parantamiseksi tehdyistä asioista, ja siitä mitä niistä on opittu, ja mitä niillä on saatu aikaa. Korostuneemmin faktoilla, ja vähemmän fiktioilla. Haluamme kannustaa asioiden selvittämistä, oppimista ja vastuullisuutta. 

Emme halua olla mikään kalastusopas, tai kannustaa uhanalaisiin kaloihin keskittyvään kalastukseen. Toki taimenista kirjoittaminen saattaa innostaa siihen, eli paikoin lisätä kalastuspainetta. Sellainen riski on otettava. Kestävä kalastuksen edistämisessä kalastuspainetta on vaikea kontroloida tai ohjata. Jos tulee ongelmia, kannattaa pyynnin säätelyä pyrkiä tehostamaan, tai esim. kiintiöitä pienentämään. Jokaisen kalastajan vastuullisuutta ja esimerkin voimaa ei kannata vähätellä. Haluamme ajatella positiivisesti. 

Haluamme koota “yksiin kansiin” sellaisia havaintoja ja tietolähteitä, mitkä ovat vaelluskalojen ja niiden elinympäristöjen elvyttämisen kannalta olennaisimpia. Taimenkartta pyrkii antamaan ymmärrettävän kokonaiskuvan asioista, olosuhteista, toiminnasta ja toimijoista. Kalojen elinympäristökysymykset ovat paljon isommat ja vaikuttavammat kuin kalastuksen merkitys. Taimenkartta pyrkii pikemminkin olemaan tiekartta vaelluskalavesien elvyttämisessä. 

Tiedot ovat tällä hetkellä sirpaleina siellä täällä. Tieto ja ymmärrys täsmentyy. Siksi myös näitä esittelyitä korjataan ja täsmennetään hyvin matalalla kynnyksellä. Taimenkartan kohde-esittelyt eivät ole täydellisiä, niin kuin ei ennestään olevat havainnot, kartoitustieto tai edes alan tutkimus. Jos ja kun löydät taimenkartasta olennaisia virheitä, saa mielellään antaa palautetta. Tämä helpottaa virheiden korjaamista ja taimenkartan kehittämistä entistäkin toimivammaksi.