Myllykoski, Vantaanjoki

Nurmijärven Myllykoski on yksi Vantaanjoen pääuoman alaosien isommista koskialueista. Koskessa on aikoinaan ollut 1920 luvulla rakennettu voimalaitos. Pato purettiin pois vuonna 1982. Koskea on hieman jo ennallistettu vuosina 1986-1987. Varsinainen kalataloudellinen kunnostus tehtiin vuonna 1997. Tässä yhteydessä kosken uomaa muotoiltiin paremmin vaelluskalojen nousemista ajatellen. Nykyisin taimenet liikkuvat alueella ongelmitta, ja lisääntyvät varsinaisessa Myllykoskessa vähintään menettelevästi.

Myllykosken virtavesialueeseen kuuluu yhteensä kuusi koskijaksoa. Ylimpänä on Pikkukoski. Seuraavat alaspäin ovat Vuohenpäänkoski, Tamppikoski, Niittukoski, varsinainen Myllykoski ja alampana Kiskoski. Pudotuskorkeutta koskialueella on hieman yli 15 metriä, josta varsinaisen Myllykosken alueella 11 metriä. Myllykoski on jyrkkä ja lyhyt, n 400 metriä pitkä. Muut kosket ovat loivapiirteisiä.

Koska alueen kunnostuksesta on kulunut jo reilu 20 vuotta, on arvioitu että soraikot ovat hieman laajemman kunnostuksen tarpeessa. Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys onkin tehnyt hyvät taustaselvitykset ja laatinut ansiokkaan suunnitelman Myllykosken koskialueiden parantamiseksi. Osa Myllykosken soraikoista kohennettiin huolotoimenpitein v -15, ja lisättiin soraa v -16. Syksyllä -16 alueella tehtiin myös havaintoja kutevista emoista.

”Alueelle tehtyjen soraikoiden elinkaari on tullut vähitellen tiensä päähän ja samanaikaisesti, sekä virtavesikunnostuksiin liittyvä tietotaito, että menetelmät ovat parantuneet. Tämän vuoksi modernin tietämyksen mukaiset täydennyskunnostukset alueella ovat ajankohtaisia. Kunnostusten avulla Myllykosken virtavesialue toimisi jatkossakin taimenelle soveltuvana lisääntymisalueena, jopa aiempaa paremmin.” : Nurmijärven Myllykosken täydennyskunnostussuunnitelma. 

Vaelluskala ry:n asiantuntijat kävivät 28.6.2020 arvioimassa alueen niskan kutusoraikon kaltevuutta. Soraikko oli 2,7 ‰:n kaltevuudessa, eli varsin hyvissä virtausoloissa. 25 m2:n alueelta löytyi 48 taimenen pienpoikasta. Monet alueet muut ja pienemmät soraikot olivat paljon heikommissa paikoissa. Kosken alemmilta osilta löytyi myös kuiville huuhtoutuneita soraikkoja. Myllykosken alaosan sivuhaara kaipaa myös paremman virtauksen. Korjauskunnostusten tarpeet arvioitiin hyvin samansuuntaisiksi kuin vesiensuojeluyhdistyksen laatimassa kunnostussuunnitelmassa.

Koski on hyvin suosittu kalastuspaikka. Alueella tehdään kirjolohi-istutuksia.

Muualla aiheesta:

Myllykoski

Kirkonkylän – Myllykoski ulkoilureitti

Nurmijärven Myllykosken täydennyskunnostussuunnitelma

Vaelluskalojen kutusoraikkojen inventointi ja huolto Vantaanjoella ja Keravanjoella vuosina 2014-2016

Vantaanjoen vesistön kalatalous- ja pohjaeläintarkkailuohjelma 2020 alkaen

Kerro ajatuksesi kohteesta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *