Hiitolanjoki

Rautjärven Hiitolanjoessa elää Suomen viimeinen alkuperäinen ja luonnonvarainen järvilohikanta. Joki on Laatokan järvilohen sekä taimenen kutujoki. Tällä hetkellä joen Suomen puoleisella alueella on kolme tippavoimalaitosta. Voimalaitosten oikeuksista ja velvoitteista riideltiin oikeudessa pitkään, kunnes asiohin saatiin ratkaisut. Nyt lopulta ne on päätetty purkaa, ja muuttaa joki takaisin järvilohen ja taimenen kutualueeksi. Ritakosken, Lahnasenkosken ja Kangaskosken padoissa on yhteensä 18 metrin pudotus. Kun padot puretaan saavat järvilohet Suomen puolelle aiemmin menetettyjä kutualueita takaisin. Purkuhankkeen myötä myös Laatokan taimenilla avautuu nousumahdollisuus nousta Silamusjokeen, Torsanjokeen, ja niiden lukuisiin kutupuroihin lisääntymään.

”Kangaskosken ja Ritakosken voimalaitosten kalataloudellisia velvoitteita koskeva päätös on annettu 22.4.2016. Kyseisellä Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä (aiemmin määrätyn kalatalousmaksun sijasta) Ritakosken ja Kangaskosken voimalaitosten omistajat velvoitettiin rakentamaan Ritakosken ja Kangaskosken voimalaitokset ohittavat kalataloudellisesti toimivat kalatiet Hiitolanjokeen. Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksellä 31.8.2001 määrätty kalatiemaksuvelvoite on voimassa kuitenkin siihen saakka, kunnes aluehallintoviraston päätös on saanut lainvoiman. Aluehallintoviraston päätöksestä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen, joka ei ole antanut asiassa ratkaisuaan selvityksen valmistumiseen mennessä (7.4.2017). Lähde. ELY:n pienvesivoimaselvitys.

Aiheesta muualla

Taimenen ja Laatokan lohen vaelluksen ja lisääntymisen edellytyksiä parannetaan Hiitolanjoella

https://www.ekarjala.fi/liitto/blog/hiitolanjoen-voimalapadot-puretaan-ja-kosket-ennallistetaan-lohille-vayla-auki-suomen-latvavesille/

https://www.svsy.fi/yhdistys/vesistoalueet/hiitolanjoki/

Selvitys Suomen alle 5 MW vesivoimalaitosten sekä niihin välittömästi liittyvien säännöstelyhankkeiden vesilain mukaisten lupien kalatalousvelvoitteista

Kerro ajatuksesi kohteesta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *