Haaganpuro

Suomen urbaanein taimenpuro

Haaganpuro  on Pikku Huopalahteen laskeva reilun 10 kilo­metriä pitkä lähdepitoinen puro Länsi-Helsingissä. Puro saa alkunsa Maununnevalta ja virtaa Pirkkolan halki, yhtyen Maunulanpuron haaraan. Haaganpuro virtaa suurimmalta osin metsäisen keskuspuiston alueella.

Taimen kotiutusistutettiin Haaganpuroon vuosituhannen vaihteessa, minkä jälkeen taimen on kutenut ja lisääntynyt purossa. Pienimuotoisempia talkookunnostuksia purolla on tehty ennen tätä ainakin kerran vuodessa sitten 2005. Taimenen kutualueita ryhdyttiin kesällä -16 ylläpitämään ja täsmäkunnostamaan, minkä jälkeen etenkin Kauppalapuiston alueella taimenten poikasmäärät kohentuivat kahdessa vuodessa noin kymmenkertaiseksi.

Purossa on ollut erilaisia vedenlaadun haasteita. Aiemmin purossa on sattunut muutamia öljypäästöjä. Viimeisin kysymys liittyy kloorivesiin, kun selvisi että Maunulan maauimalan kloorivedet on 15 vuoden ajan uimakauden päätteeksi päästetty puroon. Maunulanpuron alueella on rakennettu hulvesikosteikko sekä biosuodatus. Näiden odotetaan parantavan puroon virtaavien hulevesien laatua. Viimeisin vedenlaatuongelma aiheutui talvella -20 jolloin Pirkkolan alueella tapahtui jätevesien ohijuoksutus. Silloin puroon pääse 3,5 miljoonaa litraa puhdistamatonta jätevettä. Tämän takia keväällä -20 koko puron alapuolisen alueen pienpoikasmäärät olivat poikkeuksellisen alhaiset. Puron pahimmat vedenlaadun ongelmat lienevät nyt selätetty.

Hämeenlinnanväylän putkiosuuden alaosa on hiljattain HSY:n linjasaneeraama. Putken betoninen yläosa on haitallisen kalteva, ja kiivasvirtainen, ja on estänyt taimenten nousun puron ylemmille alueille. Kesän 2020 aikana putken yläosiin asennettiin suisteita taimenten nousemisen helpottamiseksi. Syyskuussa 2020 Kauppalanpuistossa tehtiin talkoilla neljälle kutualueelle rakenteellisia korjauksia, virtausolojen ja sitä kautta taimenen kudun onnistumisen parantamiseksi.

Syksyn 2020 aikana keskuspuiston alueella nähtiin yksi kookkaampi kala, jota epäillään merestä nousseeksi. Asiaan ei ole vielä saatu varmuutta. Keskuspuiston alueelta on syksyn 2020 seurannassa löydetty n 30 paikallisten taimenten tekemää pesää. Tämä on merkittävästi paremmin kuin koskaan aiemmin. Runsaiden taimenten kutupesien määrä saattaa osin selittyä sillä jos emoja on päässyt nousemaan puron alaosilta ongelmaputken läpi.

Haaganpurolla on tehty pienpoikasten laskentaa pienemmissä osissa. Maunulanpuron ylimmältä alueelta löydettiin 17 poikasta. Koskaan aiemmin ei Maunulanpuron alueelta ole keväällä löydetty pienpoikasia. Keskuspuiston alueen emojen perinteisesti suositun kutupaikka on Pirkkolan pyöritesillan alla. Siitä löydettiin 60 pienpoikasta, 50 m alempaa löydettiin 25, minkä lisäksi Maunulan palstaviljelyalueen sillan alapuolelta löytyi 17 poikasta. Kaikki laskennat on tehty varsin aikaisessa vaiheessa virtaaman ollessa runsas. On hyvin oletettavaa että määrä kohenee, kunhan virtaama laskee ja vesi kirkastuu. Haaganpurossa vaikuttaisi olevan isossa kuvassa reilusti paremmin pienpoikasia kuin koskaan tähänstisen seurannan aikana.

Haaganpuron alaosa Pikku-Huopalahdessa on hidasvirtaista seisovan veden aluetta. Helsingin kaupunki suunnittelee puron suulla olevan padon purkamista. Toimenpiteellä hidasvirtainen suvanto muuttuisi virtaavaksi puroksi. Tämä vähentäisi alueen tulvaongelmia sekä parantaisi taimenen viihtymistä ja syksyistä emokalojen nousemista. Elyn liikenneviranomainen on suunnitellut toteuttaa Metsäläntien putkiosuuden. Korjauksen yhteydessä on tarkoitu muuttaa avata huonokuntoista putkiosuutta niin että 150 metriä muutetaan avouomaksi. Padon purkamisen lupa sain lainvoiman 22.5.2021. Sekä padon purkaminen, että Metsäläntien korjaus on tarkoitus toteuttaa kesän -21 aikana. Molemmat ovat suuruudeltaan miljoonan euron urakoita, ja parantavat olennaisesti myös taimenen oloja.

Aiheesta muualla

Haaganpuro-sivu (Facebook)

Helsinki on laskenut liki 20 vuoden ajan myrkyllistä kloorivettä suoraan luontoon Pirkkolan uimapaikalta

Haaganpuro, kaupunkitaimenten kutupaikka – Tom Nylund

Uhanalaisten taimenten vaellus Helsingissä helpottuu: romahtamisvaarassa olevan hulevesiputken korjaus alkaa

Ljus i tunneln för Finlands bästa öringbäck – fisken ska få vandra upp i Centralparken

Kerro ajatuksesi kohteesta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *