Nukarinkoski, Vantaanjoki

Nukarinkoski sijaitsee n. 60 km päässä merestä. Pudotusta on n. 1,3 km matkalla 25 metriä. Kaikkiaan koski- ja virta-alueita on Nukarilla lähes 2 km matkalla. Uudenmaan ympäristökeskus teki kalatalaoudellisen kunnostuksen Nukarinkoskelle vuosina 1996-1997. Tuolloin ennallistettiin perattuja koskialueita ja Nukarinkosken padon ohi rakennettiin ohitusuoma, eli luonnonmukainen kalatie, jonka toteutus onnistui hyvin ja vaelluskalat nousevat kalatiestä ongelmitta. Kutusoraikkojakin rakennettiin jonkun verran, mutta koska niitä ei rakentamisen jälkeen ollenkaan huollettu, vuosien mittaan ne osittain liettyivät ja toisaalta virtaus vei ne vääriin kohtiin, jolloin Nukarinkosken toimiva kutusoraikkopinta-ala kutistui hyvin pieneksi. Vuosina 2000-2014 taimenen kesänvanhojen poikasten tiheydet vaihtelivat Nukarinkoskella n. 10-50 kpl/100 m².

Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry aloitti kutusoraikkojen rakentamisen Nukarinkoskelle vuonna 2012 ja on sen jälkeen rakentanut niitä lisää joka vuosi ja huoltanut edellisinä vuosina rakennettuja soraikkoja. Kaikkiaan Virho on rakentanut Nukarinkoskelle tähän mennessä n. 1000 m² kutusoraikkoja, jotka tuottavat hyvin poikasia. Vuonna 2015 kesänvanhojen taimenten tiheys oli yli 190 kpl/100 m² ja on sen jälkeen pysynyt yli 100 kpl/100 m² tasolla, lukuun ottamatta vuoden 2018 notkahdusta, jolloin tiheys oli vain hieman yli 40 kpl/100 m². Koska Nukarinkoskella on hyvien poikastiheyksien lisäksi suuri poikastuotantopinta-ala, se tuottaa jokseenkin varmasti Vantaanjoen yksittäisistä koskialueista eniten taimenen poikasia. Taimenen poikastiheystiedot ovat peräisin VHVSY:n tekemän Vantaanjoen yhteistarkkailun sähkökoekalastuksista.

Nukarinkoskella on tehty myös lohihavaintoja, varsinkin ennen vuotta 2010, jolloin myös lohen luonnonkudusta syntyneitä poikasia löytyi Virhon sähkökalastuksissa yhdeltä alueelta parina vuotena melko hyvin. Viime vuosina lohihavaintoja ei juuri ole tehty.

Nukarinkoski on erittäin suosittu kalastuspaikka ja sinne istutetaan paljon kirjolohia.

Virho kunnostaa joka vuosi Nukarilla uusia kutusoraikkojen sekä huoltaa vanhoja soraikkoja.

Muualla aiheesta

Taimenet kutupuuhissa Vantaanjoella

Tuntuu, kuin sademetsä imaisi sisäänsä toiseen maailmaan – Kuohuva Nukarinkoski on mykistävän upea näky – retkipaikka.fi

Nukarinkoski – Nukari.fi

Vantaanjoen yhteistarkkailu – Kalasto ja ravut 2018

Kerro ajatuksesi kohteesta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *