Haaganpuron pato

Haaganpuron suulle on maisemallisista syistä rakennettu pato. Padon harja on rakennettu tasoon +1,19, ja sen viereen on rakennettu portaikko ikäänkuin kalaston nousun mahdollistamiseksi. Käytännössä 1,2 metrin rakennelma padottaa ylävirtaan päin haitallisesti reilusti yli 0,5 kilometrin matkalla. Koko Pikku-Huopalahden alue on padon takia enemmän tai vähemmän seisovan veden aluetta. Tulvilla padon takia vesi nousee lähitalojen kellareihin. Pato on siis myös keskeisin syy Pikku-Huopalahden alueen liettymiseen ja umpeenkasvuun.

Pato estää kokonaan muiden tavanomaisempien kalojen nousun puroon. On syytä olettaa että noin vuonna 1990 rakennettu pato on haastava nousukohta myös taimenille, etenkin jos virtaama on pieni ja merivesi on alhaalla. Silloin ensimmäiselle kynnykselle voi olla jopa 0,8 m. Todennetut taimenten nousemisen ovat ajoittuneet ajankohtaan jolloin merivesi on korkealla ja virtaama purossa astetta suurempi. Pato on vuonna 2019 merkitty myös kalaviranomaisten kalavesirekisterissä padoksi, eli sen alapuolella on 100 metrin matkalla kaikenlainen kalastus kielletty.

Vuonna -16 valmistuneen hulevesiselvityksen perusteella tulvaongelmat on ehkäistävissä purkamalla pato joko osittain tai kokonaan. Tämä oli keskeisin kimmoke kesäkuussa -16 jätetylle valtuustoaloitteelle.

Valtuustoaloite: ” Haaganpuron ja sen taimenkannan elvyttämiseksi

Esitämme, että kaupunki laatii toimenpidesuunnitelman siitä miten Haaganpuron padolla tehty tekolampiosuus, eli Haaganpuron Pikku-Huopalahden alueen uoma, osuudella Vihdintie-meri voitaisiin ennallistaa takaisin uhanalaiselle taimenelle soveliaaksi. Puron suulla olevan pato muodostaa tällä hetkellä vaellusesteen. Kaikkien kalojen kulku tulisi olla turvattu, ja tekolampi saada muutettua takaisin virtaavaksi puroksi, vastaavanlaiseksi kun puro on ylempänä Haagan puolella, eli Kauppalanpuistossa. Kalaisampana ja virtaavan puron tulvatasanteineen puron vedenlaatu paranisi, eikä puro olisi liettynyt ja umpeenkasvanut, niin kuin tähän asti. Puron ennallistaminen tekisi uoman viihtyisämmäksi sekä lähialueen asukkaille että kaloille. Esitämme myös että toimenpidesuunnitelman laatimisen yhteydessä tehdään toteutuksen hinta-arvio ja että suunnitelma huomioi toimenpiteiden ympäristövaikutukset muiltakin osin kuin taimenen suojelun kannalta.”

Kaupunki on 31.5.2019 jättänyt aluehallintovirtastoon vesilupahakemuksen. Ratkaisua ollaan näillä näkymin toteuttamassa vuonna 2022, edellyttäen että toimenpiteelle on siihen mennessä lainmukainen lupa.

Haaganpuron yleisesittely löytyy os.

https://taimenkartta.fi/kohteet/kauppalanpuisto-helsinki-finland-haaganpuro/

Muualla aiheesta

Haaganpuro, kaupunkitaimenten kutupaikka – Tom Nylund

Haaganpuron valuma-alueen hulevesiselvitys

Haaganpuron kehittämistoimenpiteet Pikku Huopalahden kohdalla, yleissuunnitelma

”Erittäin merkittävä juttu” – Pikku Huopalahden pato puretaan vuonna 2022, asiantuntija listaa kalat, jotka Haaganpuroon nousevat

kalastusrajoitus.fi

Kerro ajatuksesi kohteesta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *