Vaelluskalavesien ja -kalakantojen tila Suomessa

Vaelluskalakantojen tila heijastaa vaelluskalapitoisten vesistöjen yleistä tilannetta. Vaelluskalojen elinkierron onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa lisääntyminen, poikastuotanto ja emokalastojen tila. Suomessa on jo toteutettu monenlaisia toimenpiteitä vaelluskalojen suojelemiseksi, mikä on kiitettävää monestakin näkökulmasta. Ikävä kyllä vaelluskalatoimenpiteiden vaikutukset ovat usein osoittautuneet liian tehottomiksi ja lyhytkestoisiksi. Tutkimuksessa, osaamisessa ja elvytyksessä on edelleen puutteita, ja suurimmassa osassa vesistöjä vaelluskalakannat ovat kriittisessä tilassa. Tarvitaan merkittävästi enemmän onnistumisia ja laadukkaampia toimenpiteitä sekä vähemmän epäonnistumisia.
Elvytystoimenpiteiden tavoitteet tulee olla selkeästi määriteltyjä, niiden toteutumista on seurattava aktiivisesti ja korjauksiin on puututtava tarvittaessa. Asiat etenevät parempaan, kunhan löytyy riittävä tahtotila, halu oppia ja onnistua.

Älä annan kunnostettujen kutusoraikoiden sammaloitua ja poikasympäristöjen autioitua. Pätevä elvyttäminen vaatii pitkäjänteisyyttä, seurantaa ja monenlaisia korjaustoimia. Ota nykytilasta selvää, kerro havainnoista, onnistumisista ja epäonnistumisista myös muille. Näytä esimerkillä mallia – osallista ja edistä fiksumpaa ja vaikuttavampaa elvyttämistä.

Haku

Mitä tänään tutkittaisiin? Perehdy taimenen tilaan esimerkiksi seuraavien listauksien kautta:

Taimenkartta somessa