Taimenkantojen elvyttämisen haaste – pienpoikaset

Taimenkantojen elvyttämisessä on merkittävä ongelma: 20-25 mm pienpoikaset jäävät usein huomioimatta. Tämä ”musta aukko” on asiakysymys, jota kunnostuksissa ja elvyttämisessä ei yleensä ymmärretä tai osata korjata, mikä heikentää elvytystoimien tehokkuutta. Liian usein koskenkunnostusten jälkeen hyviä pienpoikasympäristöjä on jopa vähemmän kuin ennen kunnostusta. Oletko koskaan bongannut näitä virtavesiluonnon bioindikaattoreita? Kaikissa taimenen kutukoskissa niitä pitäisi ainakin periaatteessa olla, ainakin jos hommat toimivat.

Useimmissa kunnostetuissakin koskissa pienpoikasten ympäristöjä on liian vähän, ja ne ovat keskimäärin merkittävässä alennustilassa. Usein jos sanotaan, että on tehty pienpoikasympäristöjä, on paikat oikeammin reilusti isommille poikasille, eikä pienpoikasille. Isommat poikaset ja muut kalat voivat helposti olla syömässä taimenen pienpoikasia pois. Asia on monesti myös niin, että mitä isompi koski, sen vähemmän siellä on pienpoikasille tärkeitä ja sopivia riittävän matalia ja hidasvirtaisia alueita. Mitä kauempana kutupaikat ovat pienpoikasympäristöistä, sen suurempi kato. Pienpoikasympäristöjen vähyys ja heikko tila on monin paikoin merkittävä taimenen elinkierron pullonkaula.

Jos löytyy aitoa tahtoa taimenkantojen elvyttämiseen, pitäisi olla erittäin kiinnostunut näistä virtavesiluonnon bioindikaattoreista ja niiden laskennasta. Hyvä seuranta on avain vaikuttaviin parannuksiin. Elvyttämistä ei ole fiksua tehdä sokkona. Tulokset puhuvat puolestaan.

Tiedosta herkkä aika ja herkät paikat

Toukokuun loppupäivistä noin kuukauden eteenpäin, eli juhannukseen asti, taimenen pienpoikaset elävät hyvin haurasta aikaa. Tiedosta kutupesät ja pienpoikasalueet. Älä tallaa soraikoissa olevia kultakimpaleita. Seuranta -> vastuulliset ratkaisut -> vaikuttavat parannukset.

Tämä on haaste kaikille taimenvesien omistajille, tutkijoille, perhokalastajille, neuvontajärjestöille ja muille vaelluskalaelvyttämisen asianomaisille. Bongaa, dokumentoi ja huomioi taimenen pienpoikanen. Ei ole rakettitiedettä, vaan tahto- ja osaamiskysymys. Ketkä ottavat asian suhteen koppia?


Piirros: Sakke Yrjölä

Haku

Mitä tänään tutkittaisiin? Perehdy taimenen tilaan esimerkiksi seuraavien listauksien kautta:

Taimenkartta somessa