Loppuviikon pikkusateiden jälkeen kalakuolemia kaupunkialueen taimenpuroissa?

Tulevana viikonloppuna pääkaupunkiseudun alueen urbaanipuroista voi löytyä kuolevia tai kuolleita pikkutaimenia. Noin kolme viikkoa jatkuneen kuivan jakson aikana kaupunkialueen sadevesikaivojen vedet eivät ole päässeet vaihtumaan. Kuivan jakson jälkeen ensimmäinen sade on kriittinen, sillä se saa kerralla monet hapettomiksi muuttuneet sadevesikaivojen ”sakkavedet” liikkeelle. Taimenen pienpoikaset ovat herkkiä bioindikaattoreita, jotka reagoivat voimakkaimmin vedenlaadun heikkenemiseen.

Kaupunkialueilla sade toimii vähän kuin suolapulssi Itämeren pääaltaalle. Jos pulssin tulemisen osalta tulee liian pitkä tauko, syvänteet muuttuvat hapettomiksi. Vastaavasti kaupunkialueella pitkä sateeton jakso tarkoittaa, että sadevesikaivojen vedenlaatu heikkenee ja muuttuu hapettomaksi.

Sade puhdistaa sadevesikaivojen likavedet, kun uusi sadevesi laimentaa ja puskee kaivojen vanhat vedet ulos kaupunkipuroihin. Jos sade on vähäinen, likavesi ei pääse laimenemaan puroissa. Puron kannalta pitkän kuivan jakson jälkeen olisi parempi, että ensimmäinen sade olisi mahdollisimman runsas, jotta vesi puroissa laimenisi mahdollisimman hyvin ja nopeasti. Nyt ennustetut sateet pääkaupunkiseudulle ovat kuitenkin varsin pieniä, mikä on purovesien ja niissä elävien taimenten kannalta huonoin mahdollinen tilanne.

Kaupunkialueen kalakuolemat johtuvat siitä, että sadevesikaivoihin päätyvä kuormitus on liian suurta ja hulevesien käsittely on heikkoa. Itämeren ongelma ei ole suolapulssi sinänsä, vaan suolapulssien välissä olevan kuormituksen suuruus. Vastaavasti sadevesikaivoihin tuleva kuormitus on liian suurta. Kaupunkien hulevesille tarvitaan parempaa käsittelyä.

Haku

Mitä tänään tutkittaisiin? Perehdy taimenen tilaan esimerkiksi seuraavien listauksien kautta:

Taimenkartta somessa