Fungerar SEB affärsbank i Karvianjoki ansvarsfullt och hållbart?

Hösten 2021 rapporterades det att vattenkraftbolaget i Karvianjoki (Satakunda/ Finland) planerar att köra ner det gamla kraftverket i Vatajankoski (0,8 MW). Staten var redo att stödja en delvis rivning av kraftverksdammen. Nu har SEB (Skandinaviska Enskilda Banken), där Wallbergs familj är starkt involverad, köpt detta kraftverk genom sitt dotterbolag Locus Hydro Oy. Den nya ägaren tänker inte riva dammen utan planerar att förbättra anläggningens teknik och bygga en fiskväg istället. Är detta en verklig grön övergång eller bara greenwashing, där företaget försöker förbättra sitt rykte utan verkliga miljöförbättringar?

Vattenkraftverkens ekologiska utmaningar

Vattenkraftverk orsakar stora miljöskador, såsom att hindra vandringsfiskarnas passage. Fiskvägar kan hjälpa, men de fungerar ofta dåligt. Dessutom har nedströmsvandringen inte beaktats, vilket är en stor brist. Utan fiskeriförpliktelser är kraftverkets verksamhet inte hållbar. Dessa förpliktelser är viktiga för att tillräckligt hantera kraftverkets miljöpåverkan.

Behov av nytt vattendomstillstånd

Om betydande förändringar görs på kraftverket, såsom teknikförbättringar eller byggande av fiskvägar, behövs ett nytt vattendomstillstånd. Då kan myndigheterna ställa krav som förbättrar den ekologiska hållbarheten.

Lönsamhet och hållbarhet

Små vattenkraftverks lönsamhet är ofta osäker. Om kraftverkets verksamhet inte är ekologiskt hållbar, stödjer det inte en verklig grön övergång. Stora investerare som SEB förväntas agera ansvarsfullt och främja hållbar utveckling. Om investeringarna inte är hållbara kan de skada investerarens rykte och minska förtroendet.

Ansvarsfull verksamhet och övervakning

Miljömyndigheterna måste övervaka situationen och säkerställa att alla åtgärder utförs ekologiskt hållbart. Dessutom måste investerare och företag vara öppna och ansvarsfulla i sin verksamhet. Detta fall understryker hur viktigt det är att granska investeringars verkliga påverkan på miljön och säkerställa att löften om grön övergång inte bara är greenwashing. Kloka investerare och företag tar dessa frågor på allvar och strävar efter verkliga, hållbara förbättringar.

ps. Detta agerande strider mot den nyligen godkända EU:s förordning om restaurering av natur. Att bygga en fiskväg är inte återställning, att riva dammen och återställa floden närmare dess naturliga tillstånd är!

28.9.2021
https://www.vatajankoski.fi/valtio-osallistuu-vatajankosken-ennallistamisen-kustannuksiin/

21.11.2023
Karvianjoen ennallistamisessa merkittävä edistysaskel – Vatajankosken ja Jyllinkosken vesivoimaloiden purkaminen sai vesiluvat – Valtioneuvosto

15.4.2024
https://sebgroup.com/press/news/2024/seb-nordic-energy-acquires-energy-assets-in-norway-and-finland

1.7.2024
https://www.vatajankoski.fi/vatajankosken-vesivoimalaitos-saa-uuden-omistajan/

https://sebgroup.com/about-us/our-divisions/asset-management/seb-investment-management-ab/our-funds/alternative-investments/seb-nordic-energy

Första förvärvet av småskalig vattenkraft i Finland – Locus Energy

https://lahienergia.org/wp-content/uploads/Selvitys-Suomen-alle-5-MW-vesivoimalaitosten-sek%C3%A4-niihin-v%C3%A4litt%C3%B6m%C3%A4sti-liittyvien-s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6stelyhankkeiden-vesilain-mukaisten-lupien-kalatalousvelvoitteista.pdf

Haku

Mitä tänään tutkittaisiin? Perehdy taimenen tilaan esimerkiksi seuraavien listauksien kautta:

Taimenkartta somessa