Toimiiko SEB liikepankki Karvianjoella vastuullisesti ja kestävästi?

Syksyllä 2021 uutisoitiin, että Karvianjoen vesivoimayhtiö aikoo luopua vanhasta Vatajankosken voimalaitoksestaan (0,8 MW). Valtio oli valmis tukemaan voimalapadon osittaista purkamista.

Nyt SEB (Skandinaviska Enskilda Banken), jossa Wallbergin suku on vahvasti mukana, on ostanut tämän voimalaitoksen tytäryhtiönsä Locus Hydro Oy kautta. Uusi omistaja ei aio purkaa patoa, vaan suunnittelee parantavansa laitoksen tekniikkaa ja rakentavansa kalatien, jotta vaelluskalat pääsisivät nousemaan jokea pitkin.

Onko tämä todellista vihreää siirtymää vai vain viherpesua, jolla parannetaan yrityksen imagoa ilman todellisia ympäristöparannuksia?

Vesivoimaloiden ekologiset haasteet

Vesivoimalat aiheuttavat suuria ympäristöhaittoja, kuten vaelluskalojen kulun estymistä. Kalatiet voivat auttaa, mutta ne toimivat usein huonosti. Lisäksi alasvaellus ei ole huomioitu, mikä on iso puute. Ilman kalatalousvelvoitteita voimalan toiminta ei ole kestävää. Nämä velvoitteet ovat tärkeitä, jotta voimalan ympäristövaikutuksia hallitaan riittävästi.

Tarve uudelle vesitalousluvalle

Jos voimalaitokseen tehdään merkittäviä muutoksia, kuten tekniikan parantamista tai kalateiden rakentamista, tarvitaan uusi vesitalouslupa. Tällöin viranomaiset voivat asettaa ehtoja, jotka parantavat ekologista kestävyyttä.

Kannattavuus ja kestävyys

Pienten vesivoimaloiden kannattavuus on usein epävarmaa. Jos voimalan toiminta ei ole ekologisesti kestävää, se ei tue todellista vihreää siirtymää. SEB
kaltaisten suurten sijoittajien odotetaan toimivan vastuullisesti ja edistävän kestävää kehitystä. Jos investoinnit eivät ole kestäviä, ne voivat vahingoittaa sijoittajan mainetta ja heikentää luottamusta.

Vastuullinen toiminta ja valvonta

Ympäristöviranomaisten on valvottava tilannetta ja varmistettava, että kaikki toimenpiteet tehdään ekologisesti kestävästi. Lisäksi sijoittajien ja yritysten on oltava avoimia ja vastuullisia toiminnassaan. Tämä tapaus korostaa, kuinka tärkeää on tarkastella sijoitusten todellista vaikutusta ympäristöön ja varmistaa, että vihreän siirtymän lupaukset eivät jää pelkäksi viherpesuksi. Fiksut sijoittajat ja yritykset ottavat nämä asiat vakavasti ja pyrkivät todellisiin, kestäviin parannuksiin.

ps. Toiminta sotii vasta hyväksyttyä EU:n ennallistamisasetusta vastaan. Kalatien rakentaminen ei ole ennallistamista, padon purkaminen ja joen palauttaminen lähemmäs luonnontilaa on!

28.9.2021
https://www.vatajankoski.fi/valtio-osallistuu-vatajankosken-ennallistamisen-kustannuksiin/

21.11.2023
Karvianjoen ennallistamisessa merkittävä edistysaskel – Vatajankosken ja Jyllinkosken vesivoimaloiden purkaminen sai vesiluvat – Valtioneuvosto

15.4.2024
https://sebgroup.com/press/news/2024/seb-nordic-energy-acquires-energy-assets-in-norway-and-finland

1.7.2024
https://www.vatajankoski.fi/vatajankosken-vesivoimalaitos-saa-uuden-omistajan/

https://sebgroup.com/about-us/our-divisions/asset-management/seb-investment-management-ab/our-funds/alternative-investments/seb-nordic-energy

Investeringsområden – Locus Energy

Första förvärvet av småskalig vattenkraft i Finland – Locus Energy

https://lahienergia.org/wp-content/uploads/Selvitys-Suomen-alle-5-MW-vesivoimalaitosten-sek%C3%A4-niihin-v%C3%A4litt%C3%B6m%C3%A4sti-liittyvien-s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6stelyhankkeiden-vesilain-mukaisten-lupien-kalatalousvelvoitteista.pdf

Haku

Mitä tänään tutkittaisiin? Perehdy taimenen tilaan esimerkiksi seuraavien listauksien kautta:

Taimenkartta somessa