Valtiollisia vaelluskala -linjauksia

Valtioneuvosto on jo pidemmän aikaa priorisoinut vaelluskalojen elvyttämisen tärkeäksi asiaksi. Kansallinen kalatiestrategia hyväksyttiin jo 2012. “Kalatiestrategian tärkeimpänä tavoitteena on uhanalaisten ja vaarantuneiden vaelluskalakantojemme elinvoimaisuuden vahvistaminen. Tämä mahdollistuu kestävimmällä tavalla vaellusyhteyden palauttamisella ja muilla luontaista lisääntymiskiertoa tukevilla toimenpiteillä.” Vuonna 2015 laadittu Kansallinen lohi- ja meritaimenstrategia 2020 Itämeren alueelle. Tämä paperi täsmentää ja konkretisoi kalatistrategian toteuttamista rannikkoalueen lohien ja taimenten osalta. Tämän mukaan on tarkoitus laatia vesistökohtaiset hoitosuunnitelmat ensiksi kaikille rannikon alkuperäisille taimenkannoille ja sen jälkeen myös lopuille. Valtiollisia vaelluskala -linjauksia Itämeren meritaimenen vesistökohtaiset elvytys- ja hoitosuunnitelma valmistui joulukuussa 2019.

Uusin kalastuslaki astui voimaan vuon 2016. Laki painottaa luonnonkalakantojen elvyttämistä, kestävää kalastusta ja seurannan merkitystä. Tämä jälkeen on asetuksella määritetty eteläisen ja keskisen Suomen alueen luonnontaimenille täysrauhoitus. 1.5.2019 voimaan tulleeseen kalastuslain asetuksen mukaan uhanalaisiin lajeihin kohdistuvien kalastusrikosten ja -rikkomusten yhteydessä tuomitaan valtiolle menetettäväksi se arvo, joka laittomasti saaliiksi otetulla kalalla on lajinsa edustajana. Taimen meressä on 3260 euron arvoinen, ja taimen sisävesissä leveyspiirin 67 astetta pohjoista leveyttä eteläpuolella on arvoa 2440 euroa.


Vaelluskalojen asiaa nämä parantavat toteutuksen kautta, eli ajan kanssa. Olennaista on, että kysymykset ymmärretään myös paikallisella tasolla, että seuranta, kalavesien hoito sekä kestävän kalastuksen käytännöt toimivat saumattomasti samaan maaliin.

Haku

Mitä tänään tutkittaisiin? Perehdy taimenen tilaan esimerkiksi seuraavien listauksien kautta:

Taimenkartta somessa