Taimenkartta on vaelluskalaseurannan ja elvyttämisen uusi työkalu

Aina kun näen uuden virtaavan koskimaisen, mietin mielessäni, voisiko tämäkin virta kätkeä uumeniinsa taimenen? Voisiko näin olla? Tuossa olisi mitä mainioimman näköinen virtaus juuri tuon ison kiven takana. Yritän kuitenkin olla liikaa innostumatta, mutta aivan kuin näkisin kalan varjon ajattelemassani paikassa. Mitähän ne tässä virrassa mahtavat syödä? Järjettömän hieno ja potentiaalinen paikka. Haaveilen mahdollisuudesta päästä uittamaan perhoa.

Taimenkartta-sivustolla pyrimme parantamaan taimenen lisääntymis- ja elinmahdollisuuksia koko Suomen alueella. Tämä tapahtuu keräämällä tärkeää paikallistietoa taimenvesistä ja jakamalla tutkittua tietoa niiden nykytilasta sekä elvyttämisen ja kunnostustoiminnan mahdollisuuksista. Taimenkantojen elinvoimaisuus on kaikkien eduksi. Tavoitteena on palauttaa luontaiset taimenkannat niin vahvoiksi, että ne olisivat jatkossa vapaasti kalastettavissa. Tämä vaatii kärsivällisyyttä ja yhteen hiileen puhaltamista meiltä kaikilta.

Maastamme löytyy useampia tuhansia isompia koskia. Kalojen kutualueina potentiaalisia purovesiäkin löytyy yli 100 000 kilometriä. Lukuisat muikkujärvet ja rannikko on timanttista kasvualuetta. Suomessa on huikea taimenpotentiaali. Monista vesistä taimenet heikkenivät tai katosivat, paikoin ennen kuin ne kunnolla edes tiedostettiin. Potentiaalia niissä on yhä. Vaelluskaloista tarvitaan kattavampi kokonaiskuva. 

Virtavesien sähkökoekalastuksilla tutkijat selvittävät vaelluskalojen poikastiheyksiä. Koekalastukset kertovat koealan poikasmäärät tutkimushetkellä, mutta eivät vaelluskalojen tilaan vaikuttavista taustatekijöistä, kutusoraikoista, emokalastosta, eikä virtavesien kunnostustarpeista. Parempi kokonaiskuva saadaan kun koekalastustietoja täydennetään virtavesien ja kalastoa koskevalla täydentävällä seurannalla. Tarvitaan tietoja kutupesistä, emokalamääristä ja vaelluspoikastuotannosta, eli asioita jotka kertoo kalakannan elinvoimasta. Tarvitaan myös vesiluonto- ja elinympäristöseurantaa, eli ymmärrystä tuottavuuden rajoitteista ja mahdollisuuksista.

Kalojen heikentyneet elinympäristöt ja vaellusesteet ovat taimenille merkittävä haaste. Paikallistuntemuksella, seurannalla, täsmäkorjauksilla ja huolenpidolla monet heikoimmat luontaiset taimenkannat on elvytettävissä nykytilasta 10 tai jopa 50 kertaisiksi. Nopeakin elvyttäminen on monissa vesissä pienestä kiinni. Luonnontuotonnon elvyttämisen tavoite on nykyisin kalastuslakiin kirjattu. Myös vesienhoitolain pyrkimykset ovat samansuuntaiset.

www.taimenkartta.fi -palvelu on tiedon keräämisen ja jakamisen työkalu. Taimenkartta -palvelulla pyritään visualisoimaan taimenkantojen keskeisimmät kohteet, tärkeimmät kutu- ja kasvualueet, mutta myös vaellusesteet. Tämä on työkalu kaikille taimenvesistä kiinnostuneille, viranomaisille ja muilla asianomaisille, päätöksissä ja käytännöissä huomioitavaksi. Mitä enemmän ja paremmin asiat tiedostetaan, sen parempi taimenelle.

Kuva: Miikka Pulliainen

Teksti on julkaistu aiemmin Perhokalastus-lehdessä 1/ 2020

Haku

Mitä tänään tutkittaisiin? Perehdy taimenen tilaan esimerkiksi seuraavien listauksien kautta:

Taimenkartta somessa