Taimenkantojen geneettinen monimuotoisuus ja kalavesien hoito

Opas on laadittu Maa- ja metsätalousministeriön kalastonhoitomaksuvaroista myöntämän avustuksen turvin ja opas on vapaasti levitettävissä. Oppaan tekstiä ei ole vertaisarvioitu, mutta yhteenvedon viitetiedot on kattavasti koottu oppaan loppuun. Oppaassa ei esitetä muualla julkaisematonta aineistoa. Opasta on tarkoitus päivittää aika ajoin. Tekstin tekijänoikeus kuuluu kirjoittajalle, eikä tekstiä saa julkaista edelleen sellaisenaan ilman lupaa.

Taimen, Salmo trutta, on noussut villin ja puhtaan vesiluonnon ikonin asemaan, ja sen tällä hetkellä erittäin heikossa tilassa olevien kantojen elvyttämiseksi ollaan valmiita tekemään talkootyötä ja hyväksymään entistä voimakkaampia kalastuksensäätelykeinoja (Muje ym. 2019). Toisaalta taimen on myös kalastajien erittäin korkealle arvostama, ja taimenen kalastusmahdollisuudet monesti pitkälti määräävät tietyn kohteen arvon varsinkin kotimaisen kalastusmatkailun kannalta. Esimerkiksi Konneveden ja Kuhmon kosket sekä Kuusamon joet ovat Suomen suosituimpien kalastusmatkailukohteiden joukossa. Huolimatta pienistä edistysaskelista, villi vaeltava taimen on Etelä-Suomessa varsinkin sisävesillä edelleen hyvin harvinainen eikä ole selvää, miten vaeltava taimen edes voitaisiin palauttaa kohteisiin, joista se on ehtinyt hävitä.

Taimenkantojen palauttamista ja elvyttämistä haittaa tiedon ja ymmärryksen puute taimenen lajiominaisuuksista sekä kalojen kyvystä sopeutua erilaisiin ympäristöihin ja valintatekijöihin hyvinkin nopeasti. Tämän ohjeistuksen on tarkoitus tarjota viimeisin evoluutioekologinen ja luonnonsuojelugeneettinen tutkimustieto avuksi taimenkantojen hoitoon eli käytännössä hyödyntämiseen ja suojeluun. Ohjeistus kattaa taimenkantojen perusbiologiaan liittyvät asiat sekä kalastuksen säätelyn yleistasolla, mutta virtavesikunnostusten toteuttamistapoihin, taimenen tauteihin ja loisiin tai kalastuksen teknisiin säätelykeinoihin ei oteta tässä kantaa.

Anssi Vainikka
Ympäristö- ja biotieteiden laitos
Itä-Suomen yliopisto

Lue koko opas tästä.

Haku

Mitä tänään tutkittaisiin? Perehdy taimenen tilaan esimerkiksi seuraavien listauksien kautta:

Taimenkartta somessa