Taimenvesien tarkkailu ja seuranta, on avain taimen- ja muiden vaelluskalavesien nykytilan, ongelmien ja mahdollisuuksien ymmärtämiselle – ja sitä kautta keskeinen elvyttämisen osatekijä. Mitä paremmalla osaamisella ja tarkkuudella asioita edistetään, sen nopeampia, isompia ja pysyvämpiä ovat parannukset.

Jos seurantaa on vähän tai ei ollenkaan, jäävät muutokset helposti huomaamatta. Saatetaan kuvitellaan parannuksia, samalla kun todellisuus on jotain ihan muuta. Kuka tekee ja minkälaista vaelluskalojen seurantaa Suomessa, ja miten sitä voisi edistää? Vaelluskaloista ja niiden ympäristöistä tehdään havaintoja. Tiedonkeruun organisointi on vielä vaiheessa. Erilaisia päätöksiä joudutaan usein tekemään puutteellisin tiedoin. Mitä olennaisempia taustatekijöitä jää päätöksissä huomioimatta, sen heikommin elvytystoimet vaikuttavat.

Lintuharrastajilla on Suomen BirdLife Suomen ylläpitämä Tiira-havaintojärjestelmä. Tiira kerää lintuharrastajien havainnot yhteen, mm. tietoisuutta ja suojelua edistävään tarkoitukseen. Ehkä kalapuolella pian ymmärretään seurannan merkitys, ja perustetaan “Taimen-havaintojärjestelmä” tms? Suomen ympäristökeskus onkin kehittänyt jo sivuston kutusoraikkojen seurantaa, minkä lisäksi kunnostusasioista kerätään myös tietoja. 

Hyvä seuranta ja ymmärrys asioista tarkoittaa osaamista, joka on merkittävää vaelluskalan elvyttämisen pääomaa. Haaste on opastaa, ohjeistaa havainnointia, ja organisoida tiedonkeruuta. Johtavat asiantuntijat ovat parasta aikaan viimeistelemässä ohjeita. Vaelluskalavesien seurannan suositukset on tarkoitus julkaista vappuun mennessä.

Lisätietoja: Vaelluskala ry, p. 050-5949725

Haku

Mitä tänään tutkittaisiin? Perehdy taimenen tilaan esimerkiksi seuraavien listauksien kautta:

Taimenkartta somessa