Kutusoraikkojen kunnostusta hyötyliikunnan merkeissä?

”Onko ollut pohdinnassa järjestää kutusoraikkojen kunnostusta hyötyliikunnan merkeissä yhteistyössä esim liikuntaseurojen kanssa?”

Tälle syksylle kutusoraikkojen ylläpidon tarpeet on hoidettu, ja kutu on käynnissä tai käynnistymässä. Ylläpidon & puhdistuksen tarpeessa olevia kutupaikkoja on Suomessa hyvin paljon. Yleensähän tutkijat ovat kommentoineet kutualueiden ylläpitoa siihen tyyliin, että resursseja (tekijöitä) on niin vähän, ettei kaikkia puhdistuksen tarpeessa olevia kohteita voida mitenkään puhdistella, eikä sellaisen varaan voi siksi laskea. Kuulemma kannattaa priorisoida rakenteellisia korjauksia. Kutualueet voivat paikoin olla herkkiä alueita. On olennaista tietää mitä on tekemässä.

Jos löytyy kutualueiden kohentamisesta kiinnostuneita, niin tokihan hyödyllisiä asioita pitää voida mahdollistaa. Toki on syytä huomioida, että jos tekee vääränlaisia toimenpiteitä tai väärissä paikoissa, voi asialla olla kielteisiä vaikutus. Jos myönteiset vaikutukset voidaan varmistaa, on asia vain hyvä ja suositeltava asia. Asiaa vaatisi hieman suunnittelua, organisointia ja seurantaa – mutta on järjestettävissä.

Uhanalaisten kalojen kutualueiden kunnostuksiin tulisi järjestää pätevää ohjausta. Kutualueille kannattaisi laatia suunnitelmia näiden toimivuuden turvaamiseksi. Jos on riittävän yksilöity ja hyvä suunnitelma, on pätevä työnohjaus helpompi järjestää. Kutualueiden kohentaminen on hyötyliikuntaa joka voisi helposti tarkoittaa isoa parannusta vaelluskalojen elvyttämiseksi.

Kommentoi alle, jos hyötyliikunta kannattaa, ja ilmianna porukka, joka kunnostuksista olisi kiinnostunut….

Haku

Mitä tänään tutkittaisiin? Perehdy taimenen tilaan esimerkiksi seuraavien listauksien kautta:

Taimenkartta somessa