Raumanjoella onnistunut taimenten kututarkkailu

Taimenten kutuseurantaa tehtiin 30.10-1.11.2020 välisenä aikana. Kaikista reilusta 20 kutusoraikkoalueesta kutupesiä löytyi tässä vaiheessa jo 15 kutupesää. Vain viidellä soraikolla ei oltu vielä kudettu. Varmaankin ainakin 10 kutupesää oli merikalojen tekemiä. Muutamat pesät olivat astetta pienempiä, eli saattavat olla paikallisten tekemiä. Perjantaina nähtiin 10 eri merikalaa, ja lauantaina 11. Kutupesien määrän perusteella osa naaraista on ilmeisesti jo hoitaneet hommansa ja palanneet mereen.

 

Kudulla havaitut merikalat olivat kokohaarukassa 50-75 cm. Myös paikallisia emoja nähtiin pesillä. Emoja oli aika tasaisesti koko alueella. Alueelle voi vielä tulla lisää uusi kutijoita ja kutupesiä. Loputkin kutemattomista soraikoista voi nekin vielä tulla käyttöön.  Kaksi kertaa nähtiin emo pyörimässä ankkalammen viereisellä sillalla, selkeä etsiskelemässä mahdollisia muita kutualueita. Kutusoraikkoja ei vaikuta olevan alueella yhtään liikaa.

Emot ovat usein aktiivisimpia iltasella, kun on viileämpää. Myös kutupesät erottuvat selkeämmin illalla valon kanssa. Korkeassa vedessä kalojen löytäminen ei aina ole kovin helppoa. Hyvät valot, mutta myös huomaavainen lähestyminen on tarkkailussa eduksi. Toisinaan parhaiten emojen paikallistaminen onnistuu kun valo on yhdellä puolella ja tarkkailija toisella puolella. Vaikka mitään tapahtumaa ei oltu järjestetty, oli lauantaina iltana kututarkkailijaa noin 30.

Lisääntymisen ja poikastuotannon osalta tilanne näyttää erittäin lupaavalta. Touko- kesäkuussa 2021 toteutettavassa pienpoikaslaskennassa selviää kuinka hyvin soraikkojen täsmäkunnostuksen edistivät lisääntymisen onnistumiseen. Talven virtausolot ja jääolot voivat myös vaikuttaa mädin kehitykseen.

Lisätietoja os. www.facebook.com/Raumanjoki

Haku

Mitä tänään tutkittaisiin? Perehdy taimenen tilaan esimerkiksi seuraavien listauksien kautta:

Taimenkartta somessa