Kokemäenjoen kalatalousvelvoitteet päivittämisen tarpeessa

Tutkimuksista tiedetään että Kokemäenjoen voimaloiden turbiineihin kuolee joka vuosi yli tuhat kutuvaellukselle lähtevää sukukypsää ankeriasta. Ankeriaan korvaushinta on 3510 euroa / kpl. Lajin korvausarvo on saatu arvioimalla uhanalaisen lajin hoidon kustannus. Suojeluarvot perustuvat Luonnonvarakeskuksen laskelmiin siitä, miten kalliiksi suojeluyksikön korvaaminen uudella vastaavalla yksiköllä käytännössä tulee. Tutkimuksiin perustuen voidaan sanoa että Kokemäenjoen vesivoimaloiden aiheuttaman kalataloushaitan laskennallinen hinta on vuodessa pelkästään ankeriaan osalta yli 3,5 miljoonaa euroa. Sen sijaan Kokemäenjoen pääuoman neljän ja Nokianvirrassa sijaitsevan Melon voimalaitoksen kalatalousmaksut ovat yhteensä vain noin 200 000 euroa vuodessa. Kokemäenjoella on erittäin iso tarve päivittää alimitoitut kalatalousvelvoittet vastaamaan aiheutettua haittaa, kaikkien vaelluskalojen osalta – vesipuitedirektiivin tavoitteita ja periaatteita unohtamatta.

Haku

Mitä tänään tutkittaisiin? Perehdy taimenen tilaan esimerkiksi seuraavien listauksien kautta:

Taimenkartta somessa