Taimenvesien tutkimushanke hakee elvytyskohteita ja tutkimuskumppaneita

Suomessa on tehty koskenkunnostuksia jos useiden vuosikymmenten ajan. Tähän astisten tutkimusten perusteella tulokset ovat laihoja. Koekalastukset eivät selitä tuottavuuden pullonkauloja, eivätkä kerro mihin suuntaan korjauksia pitäisi tehdä. Tarvitaan enemmän ja parempaa seurantaa. Hyvä seuranta- ja tutkimustieto on avain vaikuttavaan elvyttämiseen. Seurantamenetelmät ovat helppoja. Toiminta soveltuu hyvin osaksi vapaaehtoistoimintaa. 

Tutkimus- ja seurantatieto on avain vaelluskalojen vaikuttavampaan elvyttämiseen. Kutusoraikkojen nykytilan ja toimivuuden tutkimuksilla, kaltevuusmittauksilla, kutupesälaskennalla, sekä pienpoikasseurannalla voisi tunnistaa tuottavuuden pullonkauloja, ja siten löytää kustannustehokkaita ja vaikuttavia korjaustoimia.

Luonnonvarakeskus suunnitteli pari vuotta sitten taimensoraikkojen tutkimuksen käynnistämistä. Sitä ei koskaan saatu käyntiin. Tanskassa ja Ruotsissa tehty vaikuttavaa virtavesien kunnostuksia tutkijoiden ja vapaaehtoisten yhteistyönä jo pitkään. Ruotsissa ollaan Suomea edellä noin 10-20 vuotta. Tanskassa ollaan vuorostaan ruotsalaisiakin pidemmällä. Nyt seurantaan perustuvaa elvytystutkimusta ja yhteistyötä halutaan edistää myös Suomessa. Ei riitä että tehtaillaan “vakiokunnostuksia” tai ”mättösorastuksia”. Koskenkunnostusten määrä ei korvaa laatua. Tarvitsemme parempaa perustutkimusta, pitkäjänteisempää kunnostamista ja tasokkaampaa osaamista.

Naapurimaassamme lupaaviksi todettujen virtavesikunnostusten menetelmien vaikuttavuutta halutaan tutkia myös suomalaisissa vesistöissä. Hakusessa on potentiaalisia tutkimus- ja elvytyskohteita eri puolilta Suomea. Aineistoa on tarkoitus hyödyntää mm. väitöskirjan tekemiseen. Sopivien tutkimuskohteiden lisäksi tarvitaan paikallistoimijoita, talkoolaisia, sekä muita paikallisia kumppaneita. Jos kiinnostaa olla vaelluskalojen elvyttämisessä mukana, jos tiedät hyviä kohteita, omassa projektissa haluatte tehostettua seurantaa, parantaa vaikutusten arviointia ja onnistumista, saa mielellään olla yhteydessä: henrik.kettunen@vaelluskala.net p. 050-5949725

Haku

Mitä tänään tutkittaisiin? Perehdy taimenen tilaan esimerkiksi seuraavien listauksien kautta:

Taimenkartta somessa