Vaelluskalatiekarttaa on koostettu laajapohjaisesti ja vuorovaikutteisesti maakunnallisten vaelluskalaverkostojen kanssa. Olennaista on seuranta, kalakantojen tiedostaminen, tietoon perustuva elvyttäminen, sitä kautta saatava vaikuttavuus ja kustannustehokkuus. Yhteistyöhön ja avoimuuteen pitää kannustaa. Kaikenlainen synergia eri toimijoiden välillä on tärkeä asia. Suunnitelmia pitää kyetä koko ajan täsmentämään ja korjaamaan. Näin tullaan toimimaan tämänkin tiekartan osalta.

Vaelluskalojen elvyttämisessä on monenlaista parantamisen varaa. Tarvitaan pitkäjänteistä vaelluskalojen ja kestävän käytäntöjen edistämistä, seurantaa sekä monenlaisia räätälöityjä korjaustoimia. Vapaaehtoisten osallistamista ja toimintaa on syytä jatkossa tukea aiempaa paremmin. Tarvitsemme tehostettua vaelluskalojen elvyttämistä – sekä sparrausta osaamisen ja tietoisuuden parantamiseksi.

Vaelluskalojen elpyminen ja kestävän kalastuksen edistyminen edellyttävät kala- ja ympäristöalan saumatonta ja parempaa yhteistyötä. Verkostoitumista pitää edistää ja osallistamisen kynnystä madaltaa. Vanhentuneet kalatalousvelvoitteet pitää ajanmukaistaa. Kalatiet pitää saada toimimaan molempiin suuntiin. Vesivoimaloiden luonnonuomiin pitää myös saada asialliset ympäristövirtaamat. Asioiden edistämisen rahat on kohdennettava vaikuttavimmin ja kustannustehokkaammin. 

Myös elvyttämisen suunnitelmia pitää päivittää uuden ja paremman tiedon pohjalta. Ankeriaan suojelusuunnitelman päivitys on yksi päällimmäisistä. Suunnitelmien ja käytäntöjen ajanmukaistaminen kertoisi aidosta tahtotilasta, edistäisi konkretiaa ja parantaisi toiminnan vaikuttavuutta. Suomalaisen vaelluskalojen elvyttämiseen tähtäävän toiminnan pitäisi perustua tietoon, uudistua nopeammin, laajapohjaisemmin ja paremmin.

Parempaan suuntaan ollaan menossa, pitää osata ajatella positiivisesti, mutta pitää jalat maassa. Onnistuminen ja osaaminen eivät tule itsestään. Asiat kumuloituvat ajan kanssa, ja etenkin jos asioita halutaan ja kyetään edistämään vilpittömästi ja pitkäjänteisesti. Yhteistyössä on voimaa.

Koko selvitys (pdf): Vaelluskalatiekartta – julkinen

Piirros: © Sakke Yrjölä

Haku

Mitä tänään tutkittaisiin? Perehdy taimenen tilaan esimerkiksi seuraavien listauksien kautta:

Taimenkartta somessa