Luulo vs tieto kunnostusten ja kalateiden toimivuudesta

Eräs luonnontieteiden tohtori selitti että hänelle läheisimmän taimenpuron kosken kunnostaminen on oman arvionsa mukaan turha, koska yläpuolen metsäojitusten takia virtaamavaihtelut ovat kuulemma niin rajut. Vaikka kutusoraikkoja kuinka tekisi, huuhtovat ne hänen näkemyksen mukaan voimakkaissa tulvissa pois. Tämän takia koskenkunnostukset eivät hänen mielestään toimi, eivätkä ne siksi ole tarpeen. Nämä olivat hänen mielipiteitä, ja selityksiä. Todellisuudessa em. väittämät eivät perustu faktaan.

Fakta vs fiktio?

Tosiasiassa virtaamavaihtelun voimakkuudet eivät välttämättä vaikuta mitenkään siihen huuhtoutuuko tai hiekottuuko kutusoraikko paikoiltaan, vai ei. Kaikenlaisissa vesissä on samanaikaisesti sekä hiekottuneita että poishuuhtoutuneita soraikoita. Kaikenlaisissa eri virtaamavaihtelun vesistöissä voi myös olla rakenteellisesti optimaalisia ja erinomaisesti pienpoikasia tuottavia soraikoita. Taimenen soraikon ja lisääntymisen onnistumisen osalta olennaista on uoman sopiva ns morfologia, eli pohjan muodot, rakenne, pituus- ja poikkileikkausprofiili.

Uoma hydrologia, eli se miten vesi siinä virtaa, on oma erillinen luku, joka toki myös pitää ymmärtää ja osata huomioida kunnostuksissa. Mitä paremmin ymmärtää hydrologis-morfologisen kokonaisuuden, sitä suuremmalla todennäköisyydellä  kunnostuksissa myös onnistutaan, ja saadaan hyvä vaikuttavuus aikaan. Myös veden kemiallisen koostumuksen muutoksilla ja hyvin lyhytaikaisilla notkahduksilla voi olla iso vaikutus kalojen mätivaiheen kehitykseen.

Meneekö keskivertopelaajalla (lue: vaelluskalan elvyttäjällä) heitto kolmen pisteen viivan takaa sukkana ensimmäisellä sisään? Hyvin harvoin. Jotkut saattavat ajatella että kaikki kalatie- ja kunnostustekeminen on hyvä asia. Tekeminen pitää ymmärtää prosessina, jossa muutoksia seurataan, ja tehdään korjauksia. Ajatus että mehän osataan asiat niin hyvin, että kertatoimenpide riittää, että seurantaa ei tarvita, ja että kaikki tekeminen on hyväksi, on uhkarohkeaa ja typerä itsepetosta. Vaarana on, että liian suurpiirteisellä ja lyhytnäköisellä toiminnalla tehtaillaan epäonnistuneita kunnostuksia ja toimimattomia kalateitä – tehdään asialle isoa ja pitkävaikutteista karhunpalvelusta. Seurantaa tarvitaan aina, oppimisen, osaamisen ja onnistumisen varmistamiseksi. Kaikissa kalatie- ja kunnostushankkeissa tulee aina tehdä riittävän monipuolista ja hyvää seurantaa. 

Toimiessaan asiallinen seuranta antaa olennaista palautetta tekijöilleen, ja mahdollistaa onnistumisen tai epäonnistumisen tiedostamisen, ja ohjaa ajan kanssa kohti parempia onnistumisia. Typerä ei kannata olla. Luulo ei ole vaelluskala-asioissa tiedon väärtti! Asiallinen seuranta ja vaelluskala-elvyttämisen onnistumiset kulkevat käsikädessä.

Vuosi 2022 olkoon paremman vaelluskala-seurannan ja vaikuttavamman elvyttämisen teemavuosi.

Lisätietoja: Uhanalaisille taimenille ja lohille tuhannen kutupesän projekti 2021-2026

Haku

Mitä tänään tutkittaisiin? Perehdy taimenen tilaan esimerkiksi seuraavien listauksien kautta:

Taimenkartta somessa