Milloin taimenen pienpoikaset kömpivät esiin ja missä

Jos haluaa edistää virtavesien ja vaelluskalojen vaikuttavaa elvyttämistä, on olennaista tiedostaa missä ja milloin taimenen pienpoikaset kömpivät esiin. Pienpoikasten seuranta kertoo kutupaikkojen toimivuudesta sekä täydennyskunnostamisen tarpeista. Taimenten pienpoikasten kevätlaskenta kertoo myös missä koskivesissä ei alkukesästä kannata kahlata, jos haluaa välttää pienpoikasten liiskaantumista. Pienpoikasten kevätseuranta antaa hyvin olennaisen tiedollisen taustan taimenkantojen vaikuttavaan elvyttämiseen. 

Kevät 2021 oli hyvin myöhäinen. Silloin etelässäkin monin paikoin ensimmäiset pienpoikaset kömpi esiin vasta toukokuun lopulla, ja laajemmin vasta kesäkuun alussa. Samasta kudusta poikaset kömpii esiin pari viikon aikaikkunassa. Jos on mäti on hedelmöittynyt syksyn kudun loppuvaiheessa, aloittaa tällaisen poikaserä nousta esiin 2 viikkoa aiemman poikaserän jälkeen. Poikasten uimataito kehittyy viiveellä, plus että osa piilottelee kuohkean soraikon sisällä pidempään.

”Myöhäisen 2022 kevään takia Etelä-Suomen virtavesissä kahlaaminen on turvallista vasta juhannuksen jälkeen – jos silloinkaan.”

Alkukaudesta kutupesillä tai pienpoikaskivikossa ei saisi kahlailla. Poikasten esiin kömpimisen ajankohdan seuraaminen ja kriittisimmistä alueista tiedottaminen on vastuullista ja vaikuttavaa vaelluskalojen elvyttämistä. Tämän takia on olennaista selvittää missä ja milloin kahlaaminen on turvallista, ja tällaisella tiedolla suosituksin ohjeistaa alueen käyttäjiä. Pätevät suositukset eivät onnistu ilman asiallista seurantaa.

Myöhäisen 2022 kevään takia Etelä-Suomen virtavesissä kahlaaminen on turvallista vasta juhannuksen jälkeen – jos silloinkaan. Mitä pohjoisemmaksi mennään, sitä myöhemmin poikaset lähtevät liikkeelle. Jos poikasseuranta tehtäisiin asiallisesti, voitaisiin kahluurajoituksen rajata vain kriittisimmille aluelle. Kun riskialueet tiedostetaan, voisi turvallisilla alueilla poistaa kahluurajoituksen kokonaan. Monissa vesissä kahluurajoitus loppuu toukokuun lopulla, mikä on pienpoikasten kannalta ehdottomasti aivan liian aikaista. Vastuulliset koskikalastajat ottavat asioista selvää, ja toimivat siten ettei koskilla liikkuminen vaaranna koskessa tapahtuvaa poikastuotantoa.

Voit ilmoittaa omista havainnoista SYKE.n kansaishavainnoinnin järjestelmään. Myös nollahavainnoista on myös hyvä saada merkintöjä. https://taimenkartta.fi/pienpoikaslaskenta/ 

Haku

Mitä tänään tutkittaisiin? Perehdy taimenen tilaan esimerkiksi seuraavien listauksien kautta:

Taimenkartta somessa