Vaelluskalakantojen elvyttämisen tehostamisohjelma

Nykyiset elvytystoimet eivät ole isossa kuvassa olennaisesti elvyttäneet vaelluskalakantoja. Useimmissa vesissä vaelluskalakantojen heikentyminen vaikuttaa yhä jatkuvan mm. vaellusesteiden, liikakalastuksen, maankäytön haittojen, vesien lämpenemisen, sekä heikon vedenlaadun seurauksesta. Vaelluskalojen seurannalla on mahdollista tunnistaa elinkierron keskeiset haasteet ja mahdollisuudet. Tiedon avulla ja hyvällä priorisoinnilla, oppimisen korostamisella, pitkäjänteisyydellä sekä täsmätoimilla elvyttämistä voidaan nykyisestä merkittävästi tehostaa. 

Vaelluskalojen hyväksi käytetään vuosittain toista kymmentä miljoonaa euroa. Kaikkia elinkierron ongelmia ei ole puutteellisen seuraamisen takia vielä osattu tunnistaa, eikä korjata. Elvytystoimien vaikutukset ovat yleensä olleet paikallisia ja heikkoja. Menestystarinat syntyvät, kun tehdään oikeita asioita, oikeissa paikoissa, ja riittävän pitkäjänteisesti. Tehostamisen tarvetta on toiminnan kaikilla eri tasoilla. 

Täsmätietoa kartoituksilla ja laajennetulla seurannalla

Vaelluskalakantojen toimiva elinkierto on elvyttämisen onnistumisen mittari. Seurantatiedolle, osaamiselle ja pitkäjänteisyydelle löytyy tarvetta kaikkialla Suomessa. Vaelluskaloja löytyy harvakseltaan koko Suomen alueelta. Tarvitsemme merkittävästi nykyistä tarkempaa tietoa vaelluskalakantojen tilasta, sekä paikallista täsmätietoa ongelmista ja elvyttämisen realistisista mahdollisuuksista.

Tehostamisohjelmassa tehdään mm. kutualueiden rakenteellisen tilan ja toimivuuden kartoituksia. Mitä laajemmin ja avoimemmin seurantaa ja tietoisuutta edistetään, sitä paremmin ongelmiin saadaan parannuksia. Haluamme haastaa alan muita toimijoita mukaan tunnistamaan ja edistämään vaelluskalakantojen vaikuttavan elvyttämisen keinoja.

Vaelluskalojen elvyttäminen on kaikkien yhteinen asia

Katoamisvaarassa olevien vaelluskalakantojen elvyttäminen on kaikkien vesiluonnon kanssa tekemisissä olevien yhteinen asia. Kyse ei ole vain kaloista, tai kestävästä kalastuksesta,  vaan myös vesiluonnon kokonaisuudesta. Tietoa ja ymmärrystä asioista on liian vähän, vaikka juuri tieto on avain osumatarkkojen ja vaikuttavien parannusten aikaansaamiseksi. Ymmärrettävää tietoa tarvitaan päätöksenteossa enemmän kuin koskaan. Hyvää neuvontaa ja asiallista keskustelua ei ole ikinä liikaa. 

Verkostoitumisen kautta on mahdollista vahvistaa maakunnallisten ja paikallisten toimijoiden osaamista – ja parantaa onnistumisten todennäköisyyksiä. Vaelluskala ry on perustamassa asiantuntijoista, toimijoista ja päättäjistä koostuvan valtakunnallisen seurantaryhmän, joka etsii aiempaa tehokkaampia toimintamalleja, seuranta- ja kunnostusmenetelmiä vaelluskalojen elvyttämiseen. Toimintaa jalkautetaan maakunnallisten ja paikallisten toimintaryhmien kanssa.

Haku

Mitä tänään tutkittaisiin? Perehdy taimenen tilaan esimerkiksi seuraavien listauksien kautta:

Taimenkartta somessa