Vaelluskalojen elvyttämisessä mennään eteenpäin – ja välillä sivusuuntaan


Maastamme löytyy runsaasti entisiä, potentiaalisia ja nykyisiä vaelluskalavesiä. Kaikissa vaelluskalalajeista taimenta esiintyy tasaisimmin ja laajimmin ympäri Suomea. Liian monet taimenkannat ovat heikentyneet, ja vaarassa kadota. Luonnonvarainen taimen onkin pääosassa Suomea luokiteltu erittäin uhanalaiseksi.

Toimiva elinkierto ja vaikuttava elvyttäminen on usein hyvin monen eri tekijän summa. Toisinaan hyviä poikasmääriä voi löytyä yllättävän heikoista olosuhteista. Koska muuttujia on monenlaisia, kehittyvät vaelluskalojen olosuhteet jatkuvasti. Seurannan perusteella mennään eteenpäin, sivulle ja toisinaan myös taaksepäin.

Taimenen elvyttäminen on ympäristö- ja suojeluprojekti kalastuksen asianomaisille, mutta myös kalaprojekti vesi- ja ympäristöalan toimijoille. Mihin suuntaan asiat kehittyvät, riippuu kuinka hyvin alan toimijat oppivat hyödyllisellä tavalla puhaltamaan yhteen hiileen, edistämään osumatarkkoja ja vaikuttavia parannuksia. Taimenilla, taimenkannoilla ja vaelluskalavesistöjen elvyttämisellä on vielä mahdollisuuksia.

Haku

Mitä tänään tutkittaisiin? Perehdy taimenen tilaan esimerkiksi seuraavien listauksien kautta:

Taimenkartta somessa