Hyviä ja huonoja vaelluskalauutisia

Hyvät uutiset on, että luonnonvaraisia taimenia vielä löytyy. Huonot uutiset on, että luontaiset taimenkannat ovat useimmissa vesissä katoamisvaarassa, tai jo hävinneet. Joissain vesissä on vaihtelevia yrityksiä elvyttää vaelluskaloja. Useimmissa kohteissa elvytystoimet ovat antaneet heikkoja tuloksia. Puheissa ja teoissa on hyvin paljon ja monenlaista parantamisen varaa. Seuranta on pääosin kehnoa, plus että sitä vähääkin tietoa liian usein pimitetään, koska jotkut pelkää salakalastusta niin paljon. Edes virallisen kalakantarekisterin tiedot eivät ole julkisia.  Miten tällaisissa puitteissa voi tehdä mitään vakavasti otettavaa ja vaikuttavaa elvyttämistä? Toiminta on sirpaleista, ja vaikuttavin toiminta aliresurssoitu, tai täysin ilman rahaa ja puhtaasti vapaaehtoisten varassa.

Huono asia on, että kalat tavallaan irrotettu sen ympäristöstä. Kala- ja kalastusasiat kuuluvat kalahallinnolle, siinä missä vesiasiat, eli kalojen elinympäristöt kuuluvat ympäristöhallinnolle. Näiden kahden (lue: tuli ja vesi) tiivis ja hyvä yhteistyö on vaelluskalojen elvyttämisen elinehto. Yhteistyötä on luvattoman vähän, ja se vähäkin on liian heikkoa, ja se näkyy tuloksissa, tai oikeammin niiden puuttumisena. Nämä kaksi eri ministeriötä näkee asiat poliittisesti ja arvostuksissa hyvin eri tavalla. Ministeriötason ongelmien lisäksi, myös paikallisen tason toiminnassa on myös monenlaisia kuppikuntia ja arvovaltakiistoja.

Hyvin harvassa paikassa tehdään kutuseurantaa, kutupesä- tai pienpoikaslaskentoja – tai muuta kunnostusten vaikuttavuuden arviointia. Sanovat, ettei ole resursseja, tai että seuranta on olosuhteiden takia liian vaikeaa. Todellisuudessa hankaluus lienee ensisijaisesti asenteissa. Tehdään paljon mielummin kertatoimenpiteitä, ja ilman seurantaa. Pitkäjänteisesti ja vaikuttavasti tehdyt elvyttämiset ovat äärimmäisiä harvinaisuuksia.

Seuranta ja elvyttäminen kaipaisi kunnollisen organisoinnin – kokonaisvaltaisen päivityksen. Realismia lienee, ettei asioihin ole tulossa kummoisia muutoksia. Alan toimijat kun ovat tottuneet tekemään asioita tietyllä tavalla. Uuden oppiminen ja vanhasta pois-oppiminen tapahtuu harmillisen hitaasti.

Haku

Mitä tänään tutkittaisiin? Perehdy taimenen tilaan esimerkiksi seuraavien listauksien kautta:

Taimenkartta somessa