Vaelluskalojen elvyttämistä syytä uudistaa ja tehostaa

Kaikki merivaelteiset taimenkannat ja sisävesikannat napapiirin eteläpuolella ovat erittäin uhanalaisia. Uhanalaisuus johtuu mm. virtavesiluonnon alennustilasta, esteistä, heikosta vedenlaadusta sekä liikakalastuksesta. Vaelluskalan elinkierrossa on eri vesistöissä vaihteleva määrä vaelluskalojen elinvoimaa heikentäviä sekä vahvistavia tekijöitä. Jos olosuhteita parannettaisiin pätevällä elvytystoiminnalla, voisi taimen olla noin 15-20 vuodessa poistettavissa uhanalaisten lajien ns punaisesta kirjasta.

Suomessa koskivesiä on kunnostettu, kalateitä on rakennettu, ja muuta elvyttämistä tehty jo yli 40 vuoden ajan. Niihin on käytetty jo yli sataa miljoonaa euroa. Toiminta on usein ollut turhan poukkoilevaa, lyhytjänteistä, sirpaleista, tehotonta ja valitettavan keskeneräistä. Joitain yksittäisiä onnistumisia toki löytyy, mutta tehottomuutta sitäkin enemmän. Onnistumisista sekä virheistä pitäisi ottaa paremmin opiksi.

Pitäisi olla aito tahtotila olosuhteiden ja ”pullonkaulojen” tiedostamiseen, ja sen jälkeen vaikuttavien parannusten tekemiseen. Paremman tutkimuksen, hyvän seurannan ja ymmärryksen kautta saataisiin parannuksille osumatarkkuutta, ja vaikuttavuutta. Avoimuuden ja tietoisuuden kautta varmistetaan pätevät korjausliikkeet ja niiden vaikuttavuus. Elvytystoiminta on muutettava läpinäkyväksi, avoimeksi ja osallistavaksi, jotta mahdollisimman moni paremmin tiedetäisi mitä, missä ja miten asioita, tai olosuhteita ollaan parantamassa, miten kalakannat oikeasti elpyvät – ja miten kukin voi osaltaan itse asiaa edistää.

Vaelluskalat elpyvät siitä että, tehdään kestäviä ja vaikuttavia asioita kustannustehokkaasti, kestävästi ja mieluiten mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Onnistuminen ei ole automaatio. Elvyttäminen ei ole rakettitiedettä, mutta vaatii tahtotilan tiedostaa, oppia ja onnistua. Pätevä elvyttäminen on enemmän oppimisprosessi kuin kertatoimenpide. Toiminnassa on hyvin paljon uudistamisen, tehostamisen – ja paremman harkinnan mahdollisuuksia.

ps. Vastuullisen ja vaikuttavan vaelluskalatoiminnan jalkauttamisessa tarvittaisiin laaja-alaisesta ja avointa yhteistyötä vaelluskalatoiminnan asianomaisten, sidosryhmien ja toimijoiden kesken.

Haku

Mitä tänään tutkittaisiin? Perehdy taimenen tilaan esimerkiksi seuraavien listauksien kautta:

Taimenkartta somessa