Vaelluskaloille tarvitaan tehostettua elvyttämistä

Useimmat luonnonvaraiset vaelluskalakannat ovat vaarassa kadota. Paperilla vaelluskaloja on elvytetty jo vuosikymmenten ajan. Nykyiset tiedot vaelluskalakannoista ovat epätarkkoja, ja hajallaan siellä täällä piilossa – käytännössä syystä tai toisesta pimennossa. Toiminta on pirstaleista ja lyhytjänteistä. Perinteisen elvyttämisen osumatarkkuus, kustannustehokkuus ja kokonaisvaikuttavuus onkin monesta eri syystä ollut heikkoa. 

Tiedonkeruun ja toiminnan organisoinnissa on hyvin paljon parantamisen varaa. Tietopohjaista tehostettua elvyttämistä ja uudistuksia tarvitaan kaikilla eri tasoilla ja kautta koko maan. Kun ongelmat, rajoitteet ja mahdollisuudet tunnetaan, on elpymisen onnistuminen vähintään puolta todennäköisempää. Hyvällä osaamisella toiminnan vaikuttavuudessa voidaan tehdä merkittävä onnistumisen ja vaikuttavuuden hyppäyksiä.

Elinympäristökunnostukset eivät toimi, jos vedenlaatu on liian heikkoa. Luonnontaimenen täysrauhoitus ja elvyttäminen ei toimi, jos verkkokalastus jatkuu kuin tähän asti. Ylösnousuratkaisut vaellusesteiden ohi eivät toimi, jos kalat kuolevat alasvaelluksen aikana turbiineihin. Toimiva vaelluskalojen elvyttäminen ei ole rakettitiedettä, pikemminkin suoraviivaista ja simppeliä. Kalat elävät vedessä, ja ne ovat riippuvaisia vesiluonnosta. Pitää vain uskaltaa ottaa asioista selvää, ja tehdä riittävän päteviä räätälöityjä ratkaisuja.

Vaelluskalojen elvyttäminen on poikkitieteellinen haaste – kaikkien asia

Kalastuslain mukaan päätösten pitäisi perustua tutkimus- tai seurantatietoon. Pääsääntöisesti olennaiset tiedot kuitenkin uupuvat. Vesiluontoa ei juurikaan seurata kalojen näkökulmasta. Kala- ja ympäristötutkimus tekevät keskenään minimaalisesti yhteistyötä. Kalatutkimusta tehdää maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa, siinä missä kaikki vesi- ja ympäristötutkimus tehdään ympäristöministeriön alaisuudessa. Siksi yhteistyö ja vastuullisuuden edistäminen on käytännössä ollut niin ja näin. Jos olisi aitoa tahtotilaa asioiden parantamiseen, olisi mm. yhteistyö poikkitietellisempää, kalakanta- ja koekalastusrekisterit julkisia, sekä neuvonta ja tietoisuus kokonaisvaltaisesti tasokkaampaa.

Jos halutaan toteuttaa kalastuslain henkeä, edistää kestävämpää kalastusta ja elvyttää luonnonkalakannat, pitäisi tasokasta seuranta- ja tutkimustietoa olla kaikkien aiheesta kiinnostuneiden saatavilla. Tutkimuksen ja neuvonnan tulisi kyetä kertomaan pätevästi ja selkokielisesti mikä on kalakantojen nykytila, ja kuinka nämä vaikuttavasti saadaan elvytettyä. Jos löytyy aitoa tahtotilaa vaelluskalojen tehostettuun elvyttämiseen, pitäisi toiminnan ja seurannan organisointi sekä rahoitus miettiä aika lailla uudelta pohjalta.

Löytyykö tahtotilaa vaelluskalojen tehostettuun – eli vaikuttavaan elvyttämisen?

Haku

Mitä tänään tutkittaisiin? Perehdy taimenen tilaan esimerkiksi seuraavien listauksien kautta:

Taimenkartta somessa