Voiko kunnostamattomalla alueella olla enemmän taimenia kuin kunnostetulla alueella?

 

Eilen Haaganpurolla oli vaihteeksi astetta kirkkaampi vesi, ja aavistuksen normaalia pienempi virtaama. Illalla Pikku Huopalahden työmaa-alueen yläpuolinen osuus tuli käveltyä läpi. Näkyi 3 smoltin kokoista taimenta, 2 kpl 25 senttisiä, ja yksi reilusti kookkaampi paikallinen emo. Sen verran oli puron pohja edellisten sateiden ja virtaamien jäljiltä puhdistunut, että alueelta löytyi myös yksi uusi polkupyörä, potkulauta, 2 auton pölykapselia, yksi onki, aika paljon muuta pienempää. 

Jo näillä pohjilla mitä tuolla on liejun alta paljastunut, ei olisi yllättävää vaikka tuonne ensi syksynä ilmaantuisi 10 taimenen kutupesää, siis vaikka mitään varsinaisia kunnostuksia ei tehtäisi. Hyvä kunnostus ja asiallinen kutupaikan sora toki parantaisi kudun onnistumista. Kyllä kunnostamattomassakin purossa voi toisinaan olla taimenia hyvin runsaasti. Nyt on kyllä sellaiset pohjat ja kivet paljastunut lietteen alta, yhdistettynä tulvarannan antamaan suojaan, että on superkiinnostavaa nähdä minkälaista kalastoa tällä alueella alkaa kesää kohti viihtymään. 

Sekä taimenten kudun onnistumisen, mutta myös poikastuotannon kannalta olisi hyvin olennaista että vedenlaatu pysyisi riittävän hyvänä. Se tässä on se kriittisin asia, ja osin myös syy sille, ettei aluetta mahdollisesti ihan heti aleta kunnostamaan taimenelle. Jos alue kunnostetaan pikaisesti, yksi riski voi olla, että jos kutevia nousuemoja olisikin odotettua vähemmän, ja kunnostus innostaa niistä liian ison osan kutemaan puron alaosaan, eikä niitä riitä ylemmäksi, ja vedenlaatu puron alaosilla aiheuttaakin ison leikkurin, voisi tällaisesta tällaisesta periaatteessa onnistuneesta kunnostuksesta aiheutua taimenkannalle ei-toivottu notkahdus. Tämän takia kunnostusten edistämisessä kannattaa edetä varovaisesti, harkiten – ymmärtää ja huomioida asioiden iso kuva. 

Kyseisellä Haaganpuron alaosan alueella taimenet eivät ole aiemmin viihtyneet, koska padon takia alue oli aiemmin liettynyt liian matalaksi, ja oli käytännössä kasvillisuuden valtaamaa ja taimenille liian lämmintä suvantoa. Alueen virtausolojen muutos on parantanut olosuhteita. Vaikka tällä Haaganpuron alaosalla ei varsinaisia kunnostuksia ole tehty, eikä tehtäisi, on todennäköistä että taimenet alkavat viihtymään täällä hyvin.

Tämän padon purkamisen seurauksesta kunnostamattomankin alueen taimenten keskitiheys voi tulevana kesänä olla parhaassa tapauksessa jopa 5-10 kertaa parempi kuin Suomessa kunnostetuissa taimenkoskissa. Jos ja kun alue kunnostetaan, ja saadaan rannalle varjostavia pensaita ja puita, voi tilanne parantua vielä tätäkin paremmaksi. Kunnostustoiminta on ainoastaan yksi toimenpide, jolla yritetään korjata tai kompensoidavaelluskalakannan elinypäristöä heikennystä. Olennaista on asioiden iso kuva. Joissain olosuhteissa patojen purkamisella voi olla erittäin iso myönteinen vaikutus, jossain olosuhteissa vähäisempi. Riippuu hyvin pitkälti siitä miten asian toteuttaa.

Vastaus otsikon kysymykseen on tässä tapauksessa ”Kyllä voi!” Olennaista ei ole se, onko paikka kunnostettu, vai ei, vaan minkälaisessa rakenteellisessa tilassa se on, ja mitä kaikkia asioita paikan ylä- ja alapuolella vaikuttaa olosuhteisiin ja vaelluskalakannan tilaan.

Haku

Mitä tänään tutkittaisiin? Perehdy taimenen tilaan esimerkiksi seuraavien listauksien kautta:

Taimenkartta somessa