Älä vahingossakaan tumppaa taimenten pienpoikasia

 

Uudellamaalla tehdyissä  taimenten pienpoikaslaskennoissa on käynyt ilmi, että iso osa uhanalaisista taimenen pienpoikasista on yhä kutupesissä. Viileiden kelien takia kehitys on viivästynyt. Joissakin eteläisimmissä kohteissa saattaa jopa neljännes poikasista olla vielä kutupesissä. Niin kauan kun taimenvauvoja on soran sisällä, tai soran pinnassa, voi soran päällä käveleminen aiheuttaa taimenille tahatonta kuolleisuutta. Tämän takia olisi suotavaa välttää tiedetyillä tai mahdollisilla kutupaikoilla kahlaamista.

Useimmissa kalastuskoskissa on kahluukielto voimassa toukokuun loppuun. Käytännössä tämä tarkoittaa että useimmilla taimenkoskilla soraikkojen pienpoikasilla on kesäkuun alkupuolella suuri liiskaantumisen vaara! Turhan poikaskuolleisuuden minimoimiseksi toivotaan että kalavedenomistajat, koskikalastajat, tutkijat ja kalatalousneuvojat kiinnittäisivät jatkossa paremmin huomiota tähän taimenen elinkierron herkän alkuvaiheen asioihin. Tarvitaan tarkoituksenmukaisempia täsmäohjeita herkimpien alueiden tunnistamiseksi sekä kestävämpien käytäntöjen edistämiseksi.

Kaikkein herkimmillä alueilla kahluurajoituksia kannattaisi jatkaa kesäkuun puoliväliin. Yleisen kahluurajoituksen sijaan olennaisempaa olisi välttää kahlaamista vain herkimmillä alueilla. Täsmäsuosituksia olisi helppo tehdä, mikäli alueella tehtäisiin kalaston perusseurantaa, eli jos tunnetaan kutupesä- ja pienpoikaslaskentaa. Useimmilla kohteilla pullonkaula on seurannan puute, eli ei tiedetä missä kalat ovat kuteneet, eikä tiedetää mistä löytyvät alkukauden tärkeimmät pienpoikasalueet. Tiedon puutteen takia, taimenten kutukoskissa on suositeltava jatkaa kahluukieltoa kesäkuun puoleen väliin asti.

Haku

Mitä tänään tutkittaisiin? Perehdy taimenen tilaan esimerkiksi seuraavien listauksien kautta:

Taimenkartta somessa