Monenlaiset vaelluskala-parannukset tarpeen

Verkostoitumisella on mahdollista saada synergiaa, ja edistää vaikuttavuutta. Tiedonkeruun organisointi on olennaista. Olosuhteiden ymmärryksen tai paikallistuntemuksen merkitystä ei kannata aliarvioida. Tutkimus- ja seurantatieto on suotava saada suunnittelun ja päätöksenteon keskiöön. Tällainen vahvistaa ymmärrystä, oppimista, ja onnistumisia. Vuoropuhelun, tietoisuuden sekä käytännön toimissa paremman vaikuttavuuden edistäminen on tärkeätä. 

Vaelluskalatoiminnassa tarvitaan ratkaisukykyjä, sosiaalisia, yhteistyötaitoja – sopivasti pientä ravistelua, tekemistä, mutta myös diplomatiataitoja. Ongelmat ja haasteet pitää osata tunnistaa ja toimintaa ja sen organisointia systemaattisesti uudistaa siten että osaaminen ja valmiudet paranevat, ja että saadaan paljon osumatarkkoja, tarkoituksenmukaisia ja tehokkaita parannuksia. Vaelluskalatoiminnan kehittämisen osalta ei ole yhtä oikeaa asiaa, näkökulmaa tai ratkaisua, vaan hyvin monenlaisia osaratkaisuja – uudistamisen mahdollisuuksia. 

Vaelluskalatoiminnassa mukana on asiantuntijoita, talkoolaisista, tutkijoita, maanomistajia, kalastusoppaita, rahoittajia sekä muista toimintaa tukevia kumppaneita. Mitä enemmän meitä on, mitä useampi pelaa samaan hyödylliseen suuntaan, sen suurempi synergia, ja paremmat edellytykset parannuksiin. Se, että kenen nimissä ja keiden kanssa asioita tehdään, on sivuseikka. Suomessa on monia hyviä hankkeita ja toimijoita. Kaikkia hyviä asioita pitää jatkossakin edistää, mutta aiempaa paremmin ja monipuolisemmin. Monet toimivat yhteistyössä, tai erikseen – toisiaan täydentäen. Tapoja on monia. Asioiden edistyminen ei saa jumittaa arvovaltakysymyksiin.

Elvyttäminen on prosessi, jossa pitkäjänteisyys antaa usein kustannustehokkaampia ja parempia tuloksia kuin isoista ja kalliista hankkeista. Tekeminen on parasta kun sitä tehdään harkinnalla, osumatarkkuudella, pitkäjänteisesti ja vaikuttavasti. Konkreettinen kunnostaminen on innostavaa, mutta jos ei tehdä hyödyllisiä asioita olennaisissa paikoissa, voivat vaikutukset jäädä vähäisiksi, tai joskus olla jopa haitaksi. 

Pitkäjänteinen, asiallisiin kartoituksiin ja seurantaan perustuva tekeminen on tärkeätä asioiden edistymisen sekä vaikuttavuuden näkökulmasta. Ymmärrämme että paikoin asioita halutaan tehdä pienessä porukassa ja matalalla profiililla. Yleisemmin on kuitenkin suositeltavaa tehdä asioita laajapohjaisemmin ja avoimemmin, sen paremmin opitaan tekemään asioita fiksummin, ja vaikuttavammin. Toisaalta, vaelluskalatoiminnassa on myös tärkeätä vähentää elvyttämisen suunnitteluun ja organisointiin liittyvää tehottomuutta, sekä päällekkäisyyttä.

Toiminnan onnistuminen mitataan kalakannan kehityksen muodossa! Tämän ymmärtämiseksi ja edistämiseksi tarvitaan hyvää neuvontaa ja koulutusta siitä, missä mennään, mitä seuraavaksi ja miten itse kukin pystyisi asiaa eri tavoin olla edistämässä tai tukemassa. 

tekti: Henrik Kettunen, väitöskirjatutkija
kuva: Mika Järvinen

Haku

Mitä tänään tutkittaisiin? Perehdy taimenen tilaan esimerkiksi seuraavien listauksien kautta:

Taimenkartta somessa