Ota esimerkkiä Espoon Finnoonpurolta – taimenen kutupesien määrä on kahdessa vuodessa kaksinkertaistunut


Taimenkannan tilaa arvioidaan tärkeästi kutupesämäärän perusteella. Mitä enemmän ja suurempia pesiä, sitä parempi taimenkannan kehityksen kannalta. Sähkökalastuksella saadut tulokset yksittäisiltä alueilta antavat vain rajoitetun kuvan poikasmääristä. Koealueiden tiheys ei heijasta kokonaiskuvaa. Kutupaikkojen tilaa ja emokalojen määrää kertoo parhaiten kuduntarkkailu yhdistettynä kutupesälaskentaan. Mitä enemmän on hyviä kutupaikkoja, sitä toimivampi lisääntyminen. Kutupaikkojen tila ja veden laatu vaikuttavat siihen, kuinka paljon poikasia syntyy, ja tämä selviää parhaiten alkukesän pienpoikaslaskennoilla. Suurempi emokalasto ja kookkaammat emot voivat nopeuttaa poikastuotannon elpymistä.

Taimenvesillä tehtävä kutupesälaskenta voi paljastaa, onko alueella kudettu, ja mihin suuntaan isossa kuvassa mennään. Koskemattomat paikat voivat viitata siihen, etteivät ne ole sopivia rakenteellisesti (epäsopivat kaltevuudet, huono pohja, liian pyörteistä tai mesoympäristön puuttuminen) tai että emokalat puuttuvat. Ilman paikallisia emokaloja tilanne on vakavampi. Tuntemalla emokalojen priorisoimat kutualueet ja parantamalla niitä kohdistetusti, poikastuotantoa voidaan usein tehostaa kustannustehokkaasti. Kutupesätiedon dokumentointi on elvytyksen kannalta erittäin tärkeää, koska se tarjoaa arvokasta tietoa toiminnan tehostamiseksi.

Taimenkanta koostuu normaalisti sekä paikallisista emoista että vaeltavista. Kutupaikkoja käyttävät kalat voivat olla eri kokoisia, pienimmät voivat olla vain 20 senttimetriä pitkiä, kun taas suurimmat voivat olla yli 80 senttimetriä. Vaikka kutua ei voisi havaita korkean virtaaman vuoksi, voidaan kudun jälkeen tehtävillä kutupesälaskennalla arvioida kutukalojen määrä ja koko.

Jos olet kiinnostunut taimenkantojen elvyttämisestä, kannattaa tehdä kutupesälaskentoja ja seurata taimenen elvyttämisen onnistumista. Espoon Finnoonpurolla on toimittu näin, ja kahden viime syksyn aikana paikallisten taimenten kutupesiä on löydetty noin 10. Aiemmin pesät löytyivät pääasiassa latvoilta, mutta nyt 21.11.2023 löydettiin yhteensä 21 pesää eri osista puroa, osa niistä oli selvästi merikalojen tekemiä. Tämä on positiivinen merkki ja lupaavaa poikastuotannon elpymisen osalta. Taimenet ovat reagoineet odotustemme mukaisesti viimeisten kahden vuoden aikana tehtyihin täsmäkunnostuksiin.

Haku

Mitä tänään tutkittaisiin? Perehdy taimenen tilaan esimerkiksi seuraavien listauksien kautta:

Taimenkartta somessa