Ilouutinen pääkaupunkiseudun taimenpuroille

Vantaalla, Helsingissä sekä Espoossa taimenpurot luokitellaan ns. herkiksi vesikohteiksi ja pääsevät tehostetun suojelun piiriin. Tämä jo useamman vuoden ajan odotettu päivitys on tärkeä työkalu urbaanikohteiden vesiluonnon ympäristöriskien torjunnassa ja siten merkittävä edistysaskel. Uudistuksen myötä kaikki pääkaupunkiseudun taimenpurot ja niiden välitön lähiympäristö 200 metrin matkalta ovat jatkossa ”puskurivyöhykettä”. Työmaavesien osalta esimerkiksi aiempi suurin sallittu kiintoainespitoisuuden raja-arvo oli 300 mg/l, mutta jatkossa se on 30 mg/l.

Tämä herkkien vesikohteiden yhdenmukaistettu säädös tulee voimaan alkuvuoden -24 aikana koko pääkaupunkiseudulla, kunhan kukin kunta saa käsiteltyä ja päivitettyä kartat. Vantaan kaupungin karttapalvelussa nämä herkät vesialueet ovat merkitty oranssilla. Päivitetyt työmaavesiohjeet julkaistaan luultavasti lähiaikoina. Helsingin ja Espoon vastaavat kartat päivittyvät myös pian.

Kuvat: Vantaan kaupungin karttapalvelu

Haku

Mitä tänään tutkittaisiin? Perehdy taimenen tilaan esimerkiksi seuraavien listauksien kautta:

Taimenkartta somessa