Tule mukaan tekemään “vaelluskalatiekarttaa”

Vaelluskalojen elvyttäminen on Suomessa hyvin laaja kokonaisuus, johon liittyy hyvin monenlaista asiaa ja näkökulmaa. Suunnitelmia, selvityksiä ja ratkaisuja on moneen lähtöön. Monet näistä on pieninä palasina ja hajallaan. Missä kokonaiskuva ja seuranta? Vaelluskalatoimintaa on tähän asti ohjattu ja edistetty valtiojohtoisesti erilaisissa työryhmissä sekä vaelluskalafoorumissa. Vapaaehtoiset toimijat, useimmat maakunnalliset toimijat ja ennenkaikkea paikalliset aktiivit ovat aika lailla omillaan ja erillään. Liian moni saattaa ihmetellä mitä on suunniteltu tapahtuvan, mitä kaikkea kentällä tapahtuu, ja kuinka tästä eteenpäin. 

Lohi. Kuva: Miikka Pulliainen

 

Iso haaste ja vaikuttavuus vaelluskalojen elvyttämiseen saada sillä että tavalla tai toisella varmistetaan toiminnan pitkäjänteisyys. Se onnistuu sitä helpommin mitä paremmin vapaaehtoistoimijat vs projektityöntekijät, hallinto, tutkijat ja muut työnsä puolesta asioiden parissa toimivat onnistuvat puhaltamaan yhteen hiileen. Tulee pyrkiä konsensukseen, sekä tietoisuuden parantumiseen. Mitä useampi ymmärtää missä mennään, ja miten toimintaan voi tulla mukaan ja kuinka toimia vastuullisesti, sen nopeammin ja paremmin asiat edistyvät.

Linjausten ja papereiden määrään nähden vaikuttavaa ja olennaista toimintaa on vielä paljon aivan liian vähän. Tarvitaan vaelluskalatiekarttaa, käytännön edistämistä, seurantaa, korjausliikkeitä, koulutusta, neuvontaa, sekä osallistamista. Siksi vaelluskalatiekartta, jotta mahdollisimman monen olisi helpompi löytää omat keinot tarttua “härkää sarvista” vaelluskala-asioiden edistämiseksi tai olemassa olevan toiminnan tukemiseksi.

1. Omat näkemyksesi tuntemiesi vaelluskalavesien keskeisimmistä vaelluskala-asioista, “konseptit” – tai mahdollisuudet?

2. Olennaisimmat ja tärkeimmät vaelluskaloihin liittyvät selvitykset tai kiinnostavimmat aihetta käsittelevät artikkelit?

3. Miten toimintaa valtakunnallisesti tai maakunnallisesti voisi organisoida mielekkäästi ja tehokkaasti?

Jos haluat kommentoida jotain näistä kohdista, niin mielellään lisäämme, tai voit itsekin lisätä kommenttisi tähän perään tai laittaa s-postilla henrik.kettunen@vaelluskala.net. Pyrimme parhaamme mukaan huomioimaan kaiken palautteen vaelluskalatiekartan laadinnassa ja asiaa edistävässä toiminnassa.

 

Haku

Mitä tänään tutkittaisiin? Perehdy taimenen tilaan esimerkiksi seuraavien listauksien kautta:

Taimenkartta somessa