Monikonpuron taimenilla huippuvuosi

Monikonpuron taimenen on viime vuosina todettu lisääntyneen. Seurannan perusteella sukupysiä emoja on aiemmin ollut niukasti, ja kutupesiä on ollut vain muutamia. Viime vuosina kutualueita on kohennettu. Tilanne on kehittynyt myönteisesti. Syksyn -21 aikana merestä on noussut ensimmäistä kertaa ainakin kaksi naarasta ja kaksi koirasta – mahdollisesti enemmänkin. Myös paikalliset emot vaikuttavat runsastuneen. Syksyn -21 aikana kutua on havaittu ylhäällä Rastaalan haarassa, Lintuvaaran haarassa, alhaalla Perkkaan uudessa tuoreeltaan siirretyssä uomassa, sekä useissa paikoissa puron keskialueilla.

Kesällä -21 purosta löydettiin 400 metrin matkalta ennätyksellisen 355 kappaletta keväällä syntyneitä luonnonpoikasia, ja siihen vielä vanhemmat ikäluokat päälle. Viime vuonna kudun jälkeen purosta löytyi 10 kutupesää. Nyt pesiä on löytynyt jo 30. Jo nyt voi sanoa että keväällä -22 puroon on mitä ilmeisimmin syntymässä aiempaa runsaslukuisampi seuraava taimenikäluokka. Monikonpuron taimenen tulevaisuus näyttää tällä hetkellä erittäin lupaavalta.

Monikonpuron taimen on Espoonjoesta Monikonpuroon kotiutettua espoolaista ns alkuperäistä taimenkantaa, ja on siltä osin hyvin uniikki ja erittäin uhanalainen kalakanta.

Ohessa muutamia videoita Monikonpuroon merestä nousseista emotaimenista.

Reilu 50 senttinen Monikonpuron emotaimen lepäilee puun alla. Kuva: Janne Passi

Teksti: Henrik Kettunen

Lisätietoja  os. https://taimenkartta.fi/kohteet/monikonpuro-espoo-suomi-monikonpuro-espoo/ tai https://www.facebook.com/monikonpuro

Haku

Mitä tänään tutkittaisiin? Perehdy taimenen tilaan esimerkiksi seuraavien listauksien kautta:

Taimenkartta somessa